OPATŘENÍ DĚKANA Č. 18/2007 Vyhlášení státních závěrečných zkoušek - studijní program Teologie, studijní obory Katolická teologie a Teologické nauky

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 18/2007 Vyhlášení státních závěrečných zkoušek - studijní program Teologie, studijní obory Katolická teologie a Teologické nauky


Č.j.: 2623/07                                                                                  V Praze dne 6. listopadu 2007
OPATŘENÍ DĚKANA Č. 18/2007
Vyhlášení státních závěrečných zkoušek - studijní program Teologie, studijní obory Katolická teologie a Teologické nauky


____________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                  


1. Termín konání SZZ je stanoven v termínu 28. ledna 2008 - 8. února 2008.


2. Student, který chce přistoupit  v uvedeném termínu ke SZZ, musí


a) pokud chce přistoupit k obhajobě:


nejpozději do 18. prosince 2007 odevzdat na studijní oddělení vypracovanou


diplomovou / bakalářskou práci ve 2 exemplářích v pevné vazbě a jednu verzi této   práce v elektronické podobě. Součástí práce je krátká anglická anotace (abstrakt práce s překladem názvu!) a 5 klíčových pojmů v angličtině. Součástí elektronické verze je

i resumé jako samostatný soubor. Kromě toho odevzdá i resumé vytištěné na samostatném listu ve dvojím vyhotovení a údaj o počtu znaků. Zároveň odevzdá

přihlášku k obhajobě a Výkaz o studiu (index);
b) pokud chce přistoupit k ústní části SZZ :


nejpozději do 17. ledna 2008 odevzdat na studijní oddělení Výkaz o studiu (index)

a přihlášku k ústní části.


K ústní části je možné se přihlásit  bez přihlášky k obhajobě a naopak.
3. Termín 9. - 20. června 2008, který byl vyhlášen Opatřením děkana č. 5/2007, zůstane zachován.


4. Opravný termín SZZ je stanoven na 1.- 5 .září 2008.


5. Termín 3.- 14. listopadu 2008, který byl vyhlášen Opatřením děkana č. 5/2007, se tímto Opatřením ruší.


                                                                                                  prof. PhDr. Ludvík Armbruster


                                                                                                                   děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám