Pozvánka na řádné zasedání dne 27. 11. 2007

Pozvánka na řádné zasedání dne 27. 10. 2007


Č. j. 2723/07                                                                         V Praze 22.11.2007


Na základě článku 10, odst. 4 c) Volebního a jednacího řádu AS KTF svolávám
řádné zasedání AS KTFna úterý 27.11. 2007 od 16.30 do zasedací místnosti číslo 3100.
Navrhovaný program:
1. Schválení programu a zápisu


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Přijímací řízení do doktorského studia pro akad. rok 2008/2009


4. Opatření děkana Postupová zkouška a státní rigorózní zkouška ve studijních programech historické vědy a obecná teorie a dějiny umění a kultury


5. RůznéMgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF


Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám