Usneseni AS KTF UK z řádného zasedání dne 27. 11. 2007

Usnesení AS KTF UK řádného zasedání dne 27. 11. 2007

Č. j. 2723/07                                                                      V Praze dne 4. 12.  2007

Usnesení AS KTF UK přijata na řádném zasedání 27. listopadu 2007 1. „AS KTF AS KTF schválil program zasedání:1. Schválení programu a zápisu


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Přijímací řízení do doktorského studia pro akad. rok 2008/2009


4. Opatření děkana Postupová zkouška a státní rigorózní zkouška ve studijních programech historické vědy a obecná teorie a dějiny umění a kultury


5. Různé“

2.„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání 30. října 2007.“


3.“AS KTF UK vyjadřuje souhlas s podobou vypisovaných přijímacích řízení do doktorského studia pro akad. rok 2008/2009.”


 4.„AS KTF UK vyjadřuje souhlas s návrhem Rozšíření akreditace o možnost konat postupové a rigorózní zkoušky a udělovat akademický titul „doktor filosofie.“Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám