Usnesení VR 13.12.2007

Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 13. 12. 2007
Č.j.: 2803/07                                                                                   V Praze dne 17. prosince 2007

Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 13. 12. 20071. VR KTF UK schvaluje program zasedání.
2. VR KTF UK schvaluje zápis ze zasedání Vědecké rady ze  dne 25.5.2007.
3. VR KTF UK vzala aktuální informace o fakultě na vědomí.
4. VR KTF UK schvaluje žádost o rozšíření akreditace magisterského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění kultury se studijním oborem Dějiny křesťanského umění o možnost konat rigorózní zkoušky a udělovat akademický titul „doktor filosofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem).
5. VR KTF UK schvaluje složení komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, Obor dějiny křesťanského umění, v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu Teologie, obor Teologické nauky a v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.
6. VR KTF UK schvaluje složení komise pro státní rigorózní zkoušky i státní doktorské zkoušky.
7. Příští zasedání VR KTF UK: 6. března 2008 (čtvrtek) ve 14.00 hod.
prof. PhDr. Ludvík Armbruster


                     děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám