Zpráva o neuskutečněném zasedání AS KTF dne 15.1.2008

Zpráva o neuskutečněném zasedání AS KTF dne 15. 1. 2008
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE


Katolická teologická fakultaČ. j. 27/08                                                                           V Praze dne 23. 1. 2008Na základě článku 14, odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS KTF tentokrát nemohu zveřejnit usnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF dne 15. 1. 2008, ani návrh zápisu z tohoto zasedání, neboť členové senátu se nesešli v dostatečném počtu, aby mohl být senát usnášeníschopný a řádné zasedání se nekonalo. Všechny body jednání budou přeneseny do programu příštího zasedání. Termíny následujících zasedání AS KTF: 4. 3., 8. 4., 13. 5., 17. 6. 2008 v 16.30 v místnosti 3100.


Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: