Schvalování dovolených akademických pracovníků

Věc: Schvalování dovolených akademických pracovníků

Č. j.: 1033/05

V Praze dne 6.5.2005

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


s platností od 6.5.2005 přistupujeme ke změně ve způsobu schvalování dovolených akademických pracovníků, tj. v případě, že o dovolenou žádá zaměstnanec.


Tento způsob bude nadále následující:

  • Zaměstnanec si vypíše formulář „Dovolenka“ (ten je umístěn na webových stránkách KTF pod odkazem „vnitřní předpisy“ / „Formuláře fakulty“).

  • Zajistí si podpis - schválení příslušného vedoucího katedry.

  • Takto vyplněnou dovolenku předá ekonomickému oddělení.

  • Vše výše uvedené zaměstnanec provede před nástupem na dovolenou.


Uvedený postup se týká všech akademických pracovníků fakulty s výjimkou proděkanů. Těm nadále schvaluje dovolenou děkan. Touto změnou bude sjednocen postup, který platí u neakademických pracovníků, tzn. dovolenou schvaluje přímý nadřízený zaměstnance.


S pozdravem

Prof. PhDr. Ludvík Armbruster v.r.

děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:32 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty