Počítačová síť

Počítačová síť

Správu sítě fakulty zajišťuje externí firma. S připomínkami a dotazy se obracejte na: nebo tel. 220 181 312 .

S dotazy týkající se obsahu www stránek se obracejte na . V případě problémů se studijním informačním systémem se můžete obrátit na .Informační systémy používané na fakultě jsou kompatibilní se systémy používanými na univerzitě a jejich vývoj odpovídá vývoji informačních systémů v rámci celé univerzity. Rychlost připojení k Internetu a k jednotlivým počítačovým stanicím je 1Gbps.


Studentům a dalším uživatelům knihovny jsouk dispozici pracovní stanice ve studovně knihovny s přístupem k celosvětové síti Internet a studijní místa s možností připojení vlastního notebooku pomocí ethernetového kabelu.


Na Ústavu dějin křesťanského umění je vedle laboratoře i grafické studio a skenovací centrum.


Prostory studoven a poslucháren fakulty jsou pokryty signálem bezdrátové sítě Wi-Fi, která je součástí celosvětové akademické sítě EDUROAM.


V prostorách fakulty je 5 kopírovacích strojů s hardwarovým a softwarovým vybavením pro napojení na fakultní počítačovou síť. Dva kopírovací stroje jsou umístěny v knihovně a jsou užívány studenty i příchozí veřejností (za poplatek); stroje v prostorách děkanátu, vědeckého oddělení a Ústavu dějin křesťanského umění jsou určeny pro potřeby vyučujících a administrativních pracovníků fakulty.


Při zahájení a ukončení studia a zejména jakékoliv formy pracovního poměru je nutné se seznámit s příslušnými předpisy, které stanovují povinnosti uživatelů:

OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2012 Řád užívání informační, komunikační a multimediální techniky


Poslední změna: 6. listopad 2014 20:56 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám