Počítačová síť

Správu sítě fakulty zajišťuje ÚVT UK. S připomínkami a dotazy se obracejte na: https://servicedesk.cuni.cz/


Služby ve správě ÚVT

 • správa fakultních počítačů a serverů

 • správa multimediálního vybavení učeben (projekční technika, ozvučení)

 • správa přístupu ke kopírkám

 • technické zajištění chodu bezdrátového připojení (WiFi)

 • správa uživatelských účtů v doméně uknet

 • CCTV

 • správa cloudových služeb M365


Služby ve správě fakulty

 • správa přístupu do poslucháren

 • správa účtů poštovních schránek cloudových služeb pro zaměstnance fakulty (mimo M365)

 • správa uživatelských účtů pro přístup k editaci fakultních www stránek

 • správa uživatelských účtů majících přístup k SIS - Studijnímu Informačnímu Systému (účty se přebírají z CAS)

 • správa uživatelských účtů pro přístup do výukového systému Moodle


Informační systémy používané na fakultě jsou kompatibilní se systémy používanými na univerzitě a jejich vývoj odpovídá vývoji informačních systémů v rámci celé univerzity. Rychlost připojení k Internetu a k jednotlivým počítačovým stanicím je 1Gbps.

Studentům a dalším uživatelům knihovny jsouk dispozici pracovní stanice ve studovně knihovny s přístupem k celosvětové síti Internet a studijní místa s možností připojení vlastního notebooku pomocí ethernetového kabelu.

Prostory studoven a poslucháren fakulty jsou pokryty signálem bezdrátové sítě Wi-Fi, která je součástí celosvětové akademické sítě EDUROAM (heslo se nastavuje v CAS). Návod na připojení je na stránkách rektorátu: https://uvt.cuni.cz/UVT-89.html

V prostorách knihovny je pro studenty k dispozici čb kopírovací stroj, na kterém mohou za poplatek tisknout nebo kopírovat.


Při zahájení a ukončení studia a zejména jakékoliv formy pracovního poměru je nutné se seznámit s příslušnými předpisy, které stanovují povinnosti uživatelů:

OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2012 Řád užívání informační, komunikační a multimediální techniky


Poslední změna: 18. červen 2024 10:12 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám