OD 2/2008 Harmonogram akademického roku 1. října 2008 – 28. září 2009

OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2008 Harmonogram akademického roku 1. října 2008 – 28. září 2009


Č.j.: 626/08                                                                                           V Praze dne 3. dubna 2008


OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2008

Harmonogram akademického roku

1. října 2008 – 28. září 2009

________________________________________________________________




čl.1


Úvodní ustanovení




V souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a v návaznosti na Harmonogram akademického roku 2008/2009 stanovený Opatřením rektora Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuji pro Katolickou teologickou fakultu toto jeho upřesnění:






čl. 2



1. Termíny společné pro všechny studijní obory




slavnostní zahájení



1. října 2008





Veni Sancte v kostele Panny Marie před Týnem



     11:00 hod.





imatrikulace v Karolinu



13:00 hod.













slavnostní ukončení



29. května 2009





Te Deum



15:30 hod.





zahradní slavnost



17:00 hod.













výjezdní kurz








pro studenty 1. ročníku prezenčního studia (bak. studijní obor Dějiny křesťanského umění a magistr. stud. obor Katolická teologie)



29. - 30. září 2008













zimní semestr








výuka



       2. října 2008 – 18. ledna 2009





vánoční prázdniny



              22. prosince 2008 – 2. ledna 2009





řádné zkouškové období



19. ledna – 22. února 2009













letní semestr








výuka



23. února – 31. května 2009





rektorský den



13. května 2009





velikonoční odborná praxe, studijní volno



                                     9. - 14. dubna 2009





řádné zkouškové období



1. června – 3. července 2009





letní prázdniny



 4. července – 31. srpna 2009





další zkouškové období



                                      1. –   18. září 2009






zimní semestr





předběžné zápisy prostřednictvím internetu (mimo 1. ročník)



1. –  20. září 2008



oznámení změn zápisu



do 9. října 2008



části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby) - všechny obory



letní semestr



        26. ledna - 6. února 2009



předběžné zápisy prostřednictvím internetu



7. – 20. února 2009



oznámení změn zápisu



do 26. února 2009









termín pro splnění studijních povinností



19. září 2009



části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby) - všechny obory



 8. – 19. června 2009



promoce



25. září 2009









části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby) - dějiny kř. umění



1. - 11. září 2009



opravný termín státní závěrečné zkoušky na teologických oborech



1. - 8. září 2009









2. Katolická teologie


(magisterské prezenční studium)





zimní semestr






zápis – záznam do indexu:






1. ročník



19. září 2008 v 9:00 hodin



od 2. ročníku




letní semestr



16. září 2008  9:00-11:00 13:00 -15:00 hodin


22. září 2008  9:00-12:00 13:00 -17:00 hodin


25. září 2008  9:00-12:00 hodin



zápis – záznam do indexu:



od od  9. do 17. února 2009 v úředních hodinách


18.- 20. února 9:00-12:00 a od 13:00 -15:00 hodin




3. Teologické nauky


(bakalářské i navazující magisterské kombinované studium)




zápis – záznam do indexu:

1. ročník nav. mgr.    

1. ročník bc.                 


 od 2. ročníku    

 

13. září 2008        v 9:00 hodin

13. září 2008    ve 12:30 hodin


10. září 2008    14:00 - 17:00 hodin

19. září 2008    14:00 - 17:00 hodin

20. září 2008    10:00 - 14:00 hodin

24. září 2008    15:00 - 17:00 hodin



termíny kontaktní výuky




  4.10.



13.12.



21.3.


18.10.



10.1.



  4.4.



25.10.



24.1.



18.4.



  8.11.



  7.2.



  2.5.



22.11.



21.2.



16.5.



  6.12.



  7.3.



30.5.









  6.6.




4. Dějiny křesťanského umění


(bakalářské i navazující magisterské prezenční studium)




zimní semestr


zápis – záznam do indexu:


1. ročník  bc.                     


      


23. září 2008 v 9:30 hodin

 1. ročník nav. mgr.            

 24. září 2008 v 9:30 hodin

od 2. ročníku                   


                                                 


                                                 


                                                 




11. září 2008 od 13:00 –16:30 hodin

25. září 2008 od 13:00 –16:30 hodin

29. září 2008 od 9:00 – 12:00 a od 13:30 – 15:30 hodin

30. září 2008 od 9:00 -12:00 hodin


letní semestr



zápis – záznam do indexu:       




 




od 9. do 17. února 2009 v úředních hodinách


18.- 20. února 2009        9:00 -12:00 a od 13:00 -15:00 hodin

5. Doktorské prezenční a kombinované studium

(studijní obor Katolická teologie; studijní obor Církevní a obecné dějiny; studijní obor Dějiny křesťanského umění)


zápis i záznam do indexu 

od 22. - 26. září 2008 dle rozpisu

termín pro splnění studijních povinností   


19. září 2009

Čl. 3

Závěrečné ustanovení


Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


prof. PhDr. Ludvík Armbruster


 děkan



















 












                                                                           


 



                                                                                                                     









Poslední změna: 6. listopad 2014 21:06 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty



Jak k nám