OD 2/2008 Harmonogram akademického roku 1. října 2008 – 28. září 2009

OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2008 Harmonogram akademického roku 1. října 2008 – 28. září 2009


Č.j.: 626/08                                                                                           V Praze dne 3. dubna 2008


OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2008

Harmonogram akademického roku

1. října 2008 – 28. září 2009

________________________________________________________________
čl.1


Úvodní ustanovení
V souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a v návaznosti na Harmonogram akademického roku 2008/2009 stanovený Opatřením rektora Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuji pro Katolickou teologickou fakultu toto jeho upřesnění:


čl. 21. Termíny společné pro všechny studijní obory
slavnostní zahájení1. října 2008

Veni Sancte v kostele Panny Marie před Týnem     11:00 hod.

imatrikulace v Karolinu13:00 hod.

slavnostní ukončení29. května 2009

Te Deum15:30 hod.

zahradní slavnost17:00 hod.

výjezdní kurz
pro studenty 1. ročníku prezenčního studia (bak. studijní obor Dějiny křesťanského umění a magistr. stud. obor Katolická teologie)29. - 30. září 2008

zimní semestr
výuka       2. října 2008 – 18. ledna 2009

vánoční prázdniny              22. prosince 2008 – 2. ledna 2009

řádné zkouškové období19. ledna – 22. února 2009

letní semestr
výuka23. února – 31. května 2009

rektorský den13. května 2009

velikonoční odborná praxe, studijní volno                                     9. - 14. dubna 2009

řádné zkouškové období1. června – 3. července 2009

letní prázdniny 4. července – 31. srpna 2009

další zkouškové období                                      1. –   18. září 2009


zimní semestr

předběžné zápisy prostřednictvím internetu (mimo 1. ročník)1. –  20. září 2008oznámení změn zápisudo 9. října 2008části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby) - všechny oboryletní semestr        26. ledna - 6. února 2009předběžné zápisy prostřednictvím internetu7. – 20. února 2009oznámení změn zápisudo 26. února 2009

termín pro splnění studijních povinností19. září 2009části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby) - všechny obory 8. – 19. června 2009promoce25. září 2009

části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby) - dějiny kř. umění1. - 11. září 2009opravný termín státní závěrečné zkoušky na teologických oborech1. - 8. září 2009

2. Katolická teologie


(magisterské prezenční studium)

zimní semestr


zápis – záznam do indexu:


1. ročník19. září 2008 v 9:00 hodinod 2. ročníku
letní semestr16. září 2008  9:00-11:00 13:00 -15:00 hodin


22. září 2008  9:00-12:00 13:00 -17:00 hodin


25. září 2008  9:00-12:00 hodinzápis – záznam do indexu:od od  9. do 17. února 2009 v úředních hodinách


18.- 20. února 9:00-12:00 a od 13:00 -15:00 hodin
3. Teologické nauky


(bakalářské i navazující magisterské kombinované studium)
zápis – záznam do indexu:

1. ročník nav. mgr.    

1. ročník bc.                 


 od 2. ročníku    

 

13. září 2008        v 9:00 hodin

13. září 2008    ve 12:30 hodin


10. září 2008    14:00 - 17:00 hodin

19. září 2008    14:00 - 17:00 hodin

20. září 2008    10:00 - 14:00 hodin

24. září 2008    15:00 - 17:00 hodintermíny kontaktní výuky
  4.10.13.12.21.3.


18.10.10.1.  4.4.25.10.24.1.18.4.  8.11.  7.2.  2.5.22.11.21.2.16.5.  6.12.  7.3.30.5.

  6.6.
4. Dějiny křesťanského umění


(bakalářské i navazující magisterské prezenční studium)
zimní semestr


zápis – záznam do indexu:


1. ročník  bc.                     


      


23. září 2008 v 9:30 hodin

 1. ročník nav. mgr.            

 24. září 2008 v 9:30 hodin

od 2. ročníku                   


                                                 


                                                 


                                                 
11. září 2008 od 13:00 –16:30 hodin

25. září 2008 od 13:00 –16:30 hodin

29. září 2008 od 9:00 – 12:00 a od 13:30 – 15:30 hodin

30. září 2008 od 9:00 -12:00 hodin


letní semestrzápis – záznam do indexu:       
 
od 9. do 17. února 2009 v úředních hodinách


18.- 20. února 2009        9:00 -12:00 a od 13:00 -15:00 hodin

5. Doktorské prezenční a kombinované studium

(studijní obor Katolická teologie; studijní obor Církevní a obecné dějiny; studijní obor Dějiny křesťanského umění)


zápis i záznam do indexu 

od 22. - 26. září 2008 dle rozpisu

termín pro splnění studijních povinností   


19. září 2009

Čl. 3

Závěrečné ustanovení


Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


prof. PhDr. Ludvík Armbruster


 děkan 
                                                                           


                                                                                                                      

Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: