• Služby
  • Archiv
  • 2008
  • Opatření děkana 2008
  • OD 4/2008 Vyhlášení státních závěrečných zkoušek - obhajoba bakalářských prací studijní program Teologie, bakalářský studijní obor Teologické nauky

OD 4/2008 Vyhlášení státních závěrečných zkoušek - obhajoba bakalářských prací studijní program Teologie, bakalářský studijní obor Teologické nauky

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 4/2008 Vyhlášení státních závěrečných zkoušek - obhajoba bakalářských prací studijní program Teologie, bakalářský studijní obor Teologické nauky


Č.j.: 1116/08                                                                                  V Praze dne 13. května 2008OPATŘENÍ DĚKANA Č. 4/2008
Vyhlášení státních závěrečných zkoušek - obhajoba bakalářských prací


studijní program Teologie, bakalářský studijní obor Teologické naukyčl. 1 Úvodní ustanoveníDle Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze čl. 7, odst. 9, vyhlašuji termín konání SZZ  z části obhajoba bakalářských prací dne 4. září 2008.

čl. 2

Student, který chce přistoupit  v uvedeném termínu k obhajobě musí:


nejpozději do 31. července 2008 odevzdat na studijní oddělení vypracovanou bakalářskou práci ve 2 exemplářích v pevné vazbě a jednu verzi této  práce v  elektronické podobě. Součástí práce je krátká anglická anotace (abstrakt práce s překladem názvu!) a 5 klíčových pojmů v angličtině, resumé v českém jazyce a údaj o počtu znaků. Kromě toho odevzdá

i resumé vytištěné na samostatném listu ve dvojím vyhotovení. Součástí elektronické verze je i resumé jako samostatný soubor. Zároveň odevzdá přihlášku k obhajobě a Výkaz o studiu (index).


Studenti, kteří budou odevzdávat své práce v průběhu letních prázdnin (tj. k zářijovým obhajobám), mohou konzultovat se svými vedoucími prací do konce června. V červenci ani v srpnu se žádné konzultace, a to ani emailem, nekonají.čl. 3


Závěrečná ustanoveníToto Opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


                                                                                                                                                                                                                                                  prof. PhDr. Ludvík Armbruster


                                                                                                                   děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty