Usnesení AS KTF UK 18. 11. 2008

Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 18. listopadu 2008

Č.j.: 2515/08

V Praze dne 21. listopadu 2008


 1. „AS KTF UK schválil návrh zápisu ze zasedání senátu 10. října 2008.“

 2. „AS KTF UK schválil návrh programu na zasedání senátu 18. listopadu 2008.“

 3. „AS KTF UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu reakreditace doktorského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury a Historické vědy.“

 4. „AS KTF UK na návrh představenstva zvolil Jitku Drábkovou členem dílčí volební komise pro volby AS UK a AS KTF UK.“

 5. „AS KTF UK vyzývá volební komisi a zejména kandidáty do AS UK a AS KTF UK, aby v souladu s volebním řádem zajistili odstranění agitačních materiálů před zahájením voleb.“

 6. „AS KTF UK vyjadřuje souhlas s návrhem opatření děkana Výše stipendia za vynikající studijní výsledky za rok 2008/2009.“

 7. „AS KTF UK vyjadřuje souhlas s návrhem opatření děkana Výše doktorandského stipendia.“

 8. „AS KTF UK schvaluje návrh předpisu Pravidla pro přiznání stipendií na KTF UK.“

 9. „AS KTF UK doporučuje jmenovat Mgr. Pavla Jägera a Mgr. Lukáše Noska za členy Disciplinární komise.“

 10. „AS KTF UK vyjadřuje souhlas s podobou přijímacího řízení do doktorského studia pro rok 2009/2010.“

 11. „AS KTF UK navrhuje PhDr. Josefa Bartoně, Th.D. jako delegáta do Rady VŠ.“


Mgr. Marie Rakušanová, PhD.

předseda AS KTF UKPoslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: