Kanonické právo

Celoživotní vzdělávání – program „Kanonické právo“


Č.j.: 2592/08                                                                                         V Praze dne 8. prosince 2008
Věc: Celoživotní vzdělávání – program „Kanonické právo“
Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program „Kanonické právo “ a stanovím tyto podrobnosti o jeho konání: 1. Program celoživotního vzdělávání „Kanonické právo“ – č. kurzu 118 (dále jen „program“) uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“).

 2. Program je koncipován jako dvou-semestrální vzdělávací cyklus pro získání základních kompetencí v oblasti kanonického práva a skládá se ze tří předmětů: Kanonické právo 1, Kanonické právo 2 a Konfesní právo o celkovém rozsahu 8 semestrálních hodin, tj. celkem 104 hodin.

 3. Program je uskutečňován formou přednášek pravidelně ve středu od 10:15 do 12:30 (jaro 2009 – Kanonické právo 1), ve druhém semestru (podzim 2009) v úterý 8:30 – 10:00 (Konfesní právo) a ve středu 10:15 – 12:30 (Kanonické právo 2).

 4. Všechny přednášky se konají v sídle fakulty (Thákurova 3, Praha 6), kde bude přednáškový sál oznámen na informační tabuli.

 5. První přednáška předmětu Kanonické právo 1 se koná dne 25. února 2009 od 10:15, první přednáška předmětu Konfesní právo se koná dne 6. října 2009 od 8:30.

 6. Předpokladem k účasti je alespoň znalost teorie a filosofie práva; jiné právní vzdělání je výhodou.

 7. Přihláška se podává na přiloženém formuláři studijnímu oddělení fakulty do 18. 2. 2009 do 17:00 nebo prostřednictvím České pošty či kurýrní služby s termínem odeslání nejpozději 19.2.2009 do 20:00.

 8. Na předmět Konfesní právo je možné se přihlásit i samostatně, pokud má zájemce předchozí dostatečné znalosti z oboru. V takovém případě je nejzazší termín přihlášek do 16.9.2009.

 9. Program je úspěšně zakončen ústní zkouškou a absolventům bude vydáno osvědčení, všem účastníkům (i jen jednoho předmětu) bude vydáno potvrzení o účasti.

 10. Poplatek je stanoven za každý předmět 5 000,- Kč, v případě platby za celý cyklus je poskytnuta sleva a poplatek činí 12 000,- Kč. Tento poplatek musí být uhrazen před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100 (číslo účtu, variabilní symbol i specifický symbol je uveden na přihlášce) nebo v hotovosti na ekonomickém oddělení fakulty nejpozději v den konání 1. set­kání příslušného předmětu. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.

 11. Další informace podává paní Barbora Vernerová v pracovních dnech od 8:30 do 11:30 na tel. 220 181 394.prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkanPoslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám