Výzva k zápisu v náhradním termínu, nezapsaní po přerušení

Výzva k zápisu v náhradním termínu


Č.j.: 60/2010                                                                                        V Praze dne 21. ledna 2010

                                                                                                                                                        


       Ve smyslu odstavce čl. 4, odst. 6  Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze tímto zveřejňuji výzvu, aby se studenti studijního programu Teologie, studijního oboru Katolická teologie a Teologické nauky, níže uvedení, kteří se nezapsali po přerušení v řádném termínu, dostavili na studijní oddělení k zápisu v náhradním termínu stanoveném na úterý  9. února 2010 od 9:00 do 11:00 hodin.

MVDr. František Kraml, studijní obor Katolická teologie

Marie Fuxová, studijní obor Teologické nauky

       Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se tato skutečnost dle čl. 12, odst.1b Studijního a zkušebního řádu UK v Praze, jako ukončení studia.


Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabude právní moci.prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám