OPATŘENÍ DĚKANA č.3/2010 Stanovení výše poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2010/2011

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 3 /2010 Stanovení výše poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2010/2011


Č.j.: 655/2010                                                                                             V Praze dne 4. března 2010
čl. 1 Úvodní ustanoveníV souladu s § 58 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a dle čl. 33, odst. 2 Statutu UK v Praze stanovuji pro akademický rok 2010/2011 výši poplatků spojených se studiem:
čl. 2
Poplatek za delší studium (§ 58 odst. 3 Zákona č 111/1998 Sb., v platném znění) – 9 600,- Kč / za každých dalších započatých šest měsíců studia.
Poplatek za další studijní program (§ 58 odst. 4 Zákona č 111/1998 Sb., v platném znění) – 2 800,- Kč / za rok.
Poplatek za přijímací řízení pro ak. rok 2011/12 – (§ 58 odst. 5 Zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění; příloha č. 6 Statutu UK v platném znění)


550,- Kč (přihláška podána pouze v tištěné podobě)


500,­- Kč (přihláška podána i elektronicky).čl. 3 Závěrečná ustanovení
1. K tomuto Opatření se vyjádřil Akademický senát UK KTF dne  3. března 2010.


2. Toto Opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.


děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám