Vyhlášení kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2010/2011

Vyhlášení kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2010/2011

Č.j.: 902/10

V Praze dne 27. dubna 2010Věc: Vyhlášení kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2010/2011


„Základy katolického náboženství 3. Teologie pro laiky“Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji programy Univerzity třetího věku (dále jen „programy U3V“) „Základy katolického náboženství 3. Teologie pro laiky“ a stanovím tyto podrobnosti o konání:


1. Programy U3V uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“) ve spolupráci s Katechetický střediskem Arcibiskupství pražského.


2. Programy U3V jsou koncipovány jako doplnění základních znalostí z perspektivy katolické tradice.


3. Programy U3V jsou určeny pro širokou veřejnost, proto se nevyžadují žádné předchozí znalosti ani ukončené studium. Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách.


4. Programy U3V jsou uskutečňovány prezenční formou podle vyhlášeného harmonogramu. Celkový počet učebních hodin je stanoven harmonogramem.


5. Přihláška se podává na zvláštním formuláři studijnímu oddělení fakulty. Termín pro podání přihlášky je 30. června 2010. Počet míst v kurzu je omezen.


6. Místo konání je sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), pokud není stanoveno jinak (např. z důvodů společných exkurzí);  garantem programu U3V na fakultě je doc. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.


7. Pro program U3V jsou stanovena pravidla pro úspěšné absolvování.


8. Za programy U3V jsou v akademickém roce 2010/2011 stanoveny tyto poplatky: zápisné 500,- Kč.ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


Harmonogram programu U3V 2010/2011

Příloha k č.j.: 902/10

V Praze dne 27. dubna 2010
Věc: Harmonogram programu U3V 2010/2011


„Základy katolického náboženství 3. Teologie pro laikyKurz je koncipován jako opakování (resp. přiblížení) základů katolického náboženství - konkrétně v oblasti věrouky (1. část setkání) a církevních dějin a dějin umění (2. část setkání). Kurz je rozložen do tří ročníků. Pro získání osvědčení je potřeba absolvovat všechny tři roky v libovolném pořadí.


Zápisné možné platit osobně v Katechetickém středisku, Thákurova 3, Praha 6, nebo na účet č. 32034061/0100 var. symbol 4801, spec. symbol prvních 6 číslic rodného čísla.


a) celkový počet vyučovacích hodin: 32


b) poplatek: zápisné 500,- Kč


c) datum konání: říjen 2010-březen 2011, sobota od 9:00 do 12:00
1.30.10. 20102.13.11. 20103.27.11. 20104.15.1. 20115.29.1. 20116.12.2. 20117.26.2. 20118.12.3. 2011


             


Informace: na internetu: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html


                  telefonicky na Katechetickém středisku: 220 181 317


                  mailem na Katechetickém středisku: adks@apha.cz
                                                                                 
Doc. Aleš Opatrný,Th.D.

garant programu
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám