Usnesení AS KTF UK 19. května 2010

Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 19. května 2010

Č. j. 1105/10

V Praze 25. 5. 2010


Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 19. května 2010


1. „AS KTF UK schválil zápis ze svého zasedání dne 31. března 2010 v navrženém znění.“


2. „AS KTF UK schválil program zasedání v navrženém znění.“


3. „AS KTF UK vyjádřil souhlas se záměrem děkana KTF odvolat dr. Vojtěcha Eliáše z funkce proděkana pro rozvoj.“


4. „AS KTF UK schválil Výroční zprávu o hospodaření KTF za rok 2009 v navrženém znění.“


5. „AS KTF UK zvolil ThLic. et Mgr. Karla Sládka, Th.D. předsedou AS KTF.“


6. „AS KTF UK vyjadřuje poděkování PhDr. Marie Rakušanové, Ph.D. za obětavý výkon funkce předsedkyně AS KTF UK.“ThLic. Mgr. Karel Sládek Th.D.


předseda AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám