OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2010 Harmonogram akademického roku 2010/2011

OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2010 Harmonogram akademického roku 2010/2011 29. září 2010 – 30. září 2011


Č.j.: 1317/2010                                                                                     V Praze dne 3. června 2010
čl.1


Úvodní ustanoveníV souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a v návaznosti na Harmonogram akademického roku 2010/2011 stanovený Opatřením rektora č. 5/2010 Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuji pro Katolickou teologickou fakultu toto jeho upřesnění:

čl. 21. Termíny společné pro všechny studijní oboryslavnostní zahájení29. září 2010Veni Sancte v kostele Panny Marie před Týnem11:00 hod.imatrikulace v Karolinu13:00 hod.

slavnostní ukončení27. května 2011Te Deum15:30 hod.zahradní slavnost17:00 hod.

výjezdní kurz


pro studenty 1. ročníku prezenčního studia (bak. studijní obor Dějiny křesťanského umění a magistr. stud. obor Katolická teologie)30. září - 1. října 2010

zimní semestr

výuka


4. října(prezenční stud.)–14. ledna 2011

od 2. října (kombinované studium)

vánoční prázdniny


23. prosince 2010 – 2. ledna 2011řádné zkouškové období17. ledna – 20. února 2011předběžné zápisy prostřednictvím internetu (kromě           1. ročníků)23. srpna –  21. září 2010oznámení změn zápisudo 7. října 2010části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby) - všechny studijní obory24. ledna - 4. února 2011letní semestr


výuka21. února – 27. května 2011předběžné zápisy prostřednictvím internetu7. – 19. února 2011oznámení změn zápisudo 24. února 2011velikonoční odborná praxe, studijní volno21.- 26. dubna 2011rektorský den18. května 2011řádné zkouškové období30. května – 3. července 2011letní prázdniny4. července – 4. září 2011další zkouškové období5.– 30. září 2011konání státních závěrečných zkoušek (ústní i obhajoby) - všechny studijní obory30. května – 15. června 2011termín pro splnění studijních povinností23. září 2011

státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby) - studijní obory dějiny kř. umění5. - 9. září 2011opravný termín pro státní závěrečné zkoušky na teologických studijních oborech5. - 9. září 20112. Katolická teologie


(magisterské prezenční studium)
zimní semestr


zápis – záznam do indexu:


1. ročník31. srpna 2010 v 9:00 hodin


23. září 2010  v 9:00 hodin ( přijatí v září -


další př. řízení)od 2. ročníku

v úředních hodinách od 24. srpna do 21. září 2010letní semestr


předběžné zápisy prostřednictvím internetu7. – 18. února 2011zápis – záznam do indexu:v úředních hodinách od  8. do 18. února 2011

3. Teologické nauky


(bakalářské i navazující magisterské kombinované studium)
zápis – záznam do indexu:


1. ročník bc.                  14. září 2010         v 9:00 hodin


1. ročník nav. mgr.       31. srpna 2010   ve 14:30 hodin


                                      23. září 2010         v 9:00 hodin ( přijatí v září - další př. řízení)
od 2. ročníku v úředních hodinách od 24. srpna do 21. září 2010
termíny kontaktní výuky
  2.10.2010  8.1.2011  2.4.16.10. 22.1.16.4.23.10.   5.2.30.4.  6.11. 19.2.14.5.20.11.   5.3.28.5.  4.12. 19.3.  4.6.11.12.4. Dějiny křesťanského umění


(bakalářské i navazující magisterské prezenční studium)
zimní semestr


zápis – záznam do indexu:            1. ročník  bc.                      30. srpna 2010  v 8:30 hodin


        1. ročník nav. mgr.            30. června 2010 od 10:00 - 11:30 hodin


                                                  21. září 2010     v 9:00 hodin ( přijatí v září - další přij. řízení)           


        od 2. ročníku                     v úředních hodinách od 24. srpna do 21. září 2010

letní semestrpředběžné zápisy prostřednictvím internetu 7. – 18. února 2011zápis – záznam do indexu:                                          v úředních hodinách od  8. do 18. února 2011


5. Historické vědy


(bakalářské prezenční studium)zimní semestr


zápis – záznam do indexu:            1. ročník                            2. září 2010 v 9:00 hodin


                                               21. září 2010  v 9:00 hodin (přijatí v září - další přij. řízení)letní semestrpředběžné zápisy prostřednictvím internetu 7. – 18. února 2011zápis – záznam do indexu:                                                                                     v úředních hodinách od  8. do 18. února 20116. Humanitní studia


(navazující magisterské prezenční studium)zimní semestr


zápis – záznam do indexu:            1. ročník                           18. září 2010 v 9:00 hodin                                                letní semestrpředběžné zápisy prostřednictvím internetu


7. – 19. února 2011zápis – záznam do indexu:


                                                                                    v úředních hodinách od  8. do 18. února 20117. Doktorské prezenční a kombinované studium


studijní obor Katolická teologie; studijní obor Církevní a obecné dějiny; studijní obor Dějiny křesťanského umění
termín pro odevzdání individuálního studijního plánu nebo jeho aktualizace12. října 2010termíny pro odevzdání souborných nebo disertačních prací1. prosince 2010


1. dubna 2011


1. června 2011zápis i záznam do indexuod 19.- 23. září 2011 dle rozpisutermín pro splnění studijních povinností, odevzdání závěrečných zpráv o činnosti doktoranda20. září 2011


8. Rigorózní řízení


studijní obor Katolická teologie (ThLic.) a Dějiny křesťanského umění (PhDr.)
termíny pro odevzdání rigorózních prací1. prosince 2010


1. dubna 2011


1. června 2011


Čl. 3


Závěrečné ustanovení
Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


                                                                            


ThLic. Prokop Brož, Th.D.děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám