Výzva k zápisu v náhradním termínu - nezapsaní po přerušení

Výzva k zápisu v náhradním termínu - nezapsaní po přerušení
Č.j.: 2479/2010                                                                                      V Praze dne 12. října 2010
Věc: Výzva k zápisu v náhradním termínu
Ve smyslu odstavce čl. 4, odst. 6  Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze tímto zveřejňuji výzvu, aby se studenti studijního programu Teologie, studijního oboru Katolická teologie a Teologické nauky, a studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění, níže uvedení, kteří se nezapsali po přerušení v řádném termínu, dostavili na studijní oddělení k zápisu v náhradním termínu stanoveném na úterý 26. října 2010 od 9:00 do 11:30 hodin

a na středu 27. října 2010 od 14:00 do 16:30 hodin.
Bayerová Anna, studijní obor Dějiny křesť. umění (bc.)

Ptáček Jiří, Teologické nauky (bc.)

Rezek Zdeněk, Teologické nauky (bc.)

Zárubová Lenka, Teologické nauky (bc.)

Mecl Petr, Katolická teologie
Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se tato skutečnost dle čl. 12, odst.1b Studijního a zkušebního řádu UK v Praze, jako ukončení studia. Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabude právní moci.ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám