Závazné termíny pro státní závěrečnou zkoušku v akademickém roce 2010-2011Závazné termíny pro státní závěrečnou zkoušku v akademickém roce 2010-2011

Závazné termíny pro státní závěrečnou zkoušku v akademickém roce 2010-2011

Č.j.: 2677/2010

V Praze dne 15. listopadu 2010
Závazné termíny pro státní závěrečnou zkoušku v akademickém roce 2010-2011


Student, který se chce přihlásit k SZZ v termínu 24. ledna – 4. února 2011:

a) k obhajobě bakalářské/diplomové práce:


musí nejpozději do 14. prosince 2010 odevzdat na studijním oddělení přihlášku k obhajobě,  2 výtisky své práce a výkaz o studiu (index). Do té doby musí splnit předepsané studijní povinnosti k obhajobě, čl. 7 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK v Praze, včetně uložení své práce v elektronické podobě prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS).
b) k ústní zkoušce nebo její části:


musí nejpozději do 5. ledna 2011 splnit předepsané studijní povinnosti k dané části ústní zkoušky, čl. 7 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK v Praze, a na studijním oddělení odevzdat výkaz o studiu (index) a přihlášku k ústní části SZZ.Student, který se chce přihlásit k SZZ v termínu 30. května – 15. června 2011:
a) k obhajobě bakalářské/diplomové práce:


musí nejpozději do 27. dubna 2011 odevzdat na studijním oddělení přihlášku k obhajobě,  2 výtisky své práce a výkaz o studiu (index). Do té doby musí splnit předepsané studijní povinnosti k obhajobě, čl. 7 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK v Praze, včetně uložení své práce v elektronické podobě prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS).
b) k ústní zkoušce nebo její části:


musí nejpozději do 10. května 2011 splnit předepsané studijní povinnosti k dané části ústní zkoušky, čl. 7 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK v Praze, a na studijním oddělení odevzdat výkaz o studiu (index) a přihlášku k ústní části SZZ.

Student, který se chce přihlásit k SZZ v (opravném) termínu 5. – 9. září 2011:*


a) k obhajobě bakalářské/diplomové práce:


musí nejpozději do 1. července 2011 odevzdat na studijním oddělení přihlášku k obhajobě,  2 výtisky své práce a výkaz o studiu (index). Do té doby musí splnit předepsané studijní povinnosti k obhajobě, čl. 7 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK v Praze, včetně uložení své práce v elektronické podobě prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS).
b) k ústní zkoušce nebo její části:


musí nejpozději do 4. července 2011 splnit předepsané studijní povinnosti k dané části ústní zkoušky, čl. 7 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK v Praze, a na studijním oddělení odevzdat výkaz o studiu (index) a přihlášku k ústní části SZZ.
*Zářijový termín je pro studenty Katolické teologie pouze opravným termínem a pro studenty Teologických nauk navíc také termínem pro obhajobu bakalářské práce. Studenti Dějin křesťanského umění mohou v tomto termínu skládat všechny části SZZ.K ústní části SZZ je možné se přihlásit bez přihlášky k obhajobě závěrečné práce a naopak.

Důležité informace pro studenty
· Věnujte zvýšenou pozornost novým informacím o podávání elektronické podoby bakalářské/diplomové práce na webových stránkách fakulty a řiďte se prosím podle tam uvedených pokynů.
· Přihláška k obhajobě musí být odevzdána na předepsaném formuláři, jehož elektronickou podobu najdete na: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-63-version1-prihlaska_k_obhajobe_SZZ.doc 
· Pracovníci studijního oddělení poskytují své služby v rámci úředních hodin. Proto je třeba odevzdávání práce plánovat s dostatečným předstihem. Nedodržení termínu odevzdání práce má za následek odložení obhajoby na další termín.
                                                                                              Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.


                                                                                                   proděkan pro studium


Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám