Zápis a Usnesení AS KTF UK přijatá na mimořádném zasedání 8. prosince 2010

Zápis z mimořádného zasedání AS KTF UK 8. prosince 2010            Prezenční listinaČlenové senátu:


Přítomni:


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D


Tomáš B. Mohelník, Th.D.           


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.


ThLic. David Bouma


ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.


PhDr. Markéta Koronthályová


ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


Jiří Jakoubek   


Helena Michalíková


Marie Zimmermannová


Petr NohelOmluveni:


Mgr. David Svoboda, Ph.D.
Zasedání zahájila v 13:20 hod. předsedkyně PhDr. Markéta Koronthályová.


 
Program
Program uvedla předsedkyně senátu PhDr. Markéta Koronthályová, připomněla návrh programu, který byl členům senátu rozeslán:
Projednání materiálů minulého senátu, který se nesešel v usnášení schopném počtu, proto materiál přechází na tento senát.


1. Schválení zápisu z řádného zasedání dne 19. října 2010


2. Projednání přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2011/2012


3. Schválení navržené disciplinární komise


4. Vytvoření harmonogramu zasedání nového senátu


5. Různé1. Schválení zápisu z řádného zasedání dne 19. října 2010Petr Kubín vznesl připomínku, zda je nový senát schopen schválit zápis zasedání předchozího senátu, když na něm nebyl přítomen. Oprávněnost potvrdili Prof. PhDr. Ing. Jan Royt a Ph.D


Tomáš B. Mohelník, Th.D., členové předchozího senátu.        
Zápis byl následně vzat na vědomí tímto usnesením:
„AS KTF UK vzal na vědomí zápis ze svého zasedání dne 19. října 2010 v navrženém znění.“
Hlasování: 11 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

2. Projednání přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2011/2012
Jan Royt vznesl dotaz ohledně kompetentnosti a schopnosti navrhovatelů tohoto přijímacího řízení.


PhDr. Petr Kubín, Ph.D. podal za obor církevní a obecné dějiny pozitivní prohlášení o působnosti komise, která tento návrh připravila. Nikdo neměl zásadní připomínku nebo výhradu.
Bylo přijato toto usnesení:
„AS KTF schvaluje formu přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2011/2012.“
Hlasování: 11 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).3. Schválení navržené disciplinární komisePhDr. Markéta Koronthályová přečetla dopis pana děkana s prosbou o souhlas se jmenováním Petra Tomana a Mgr. Petra Šimůnka do disciplinární komise.


Tomáš B. Mohelník, Th.D. vznesl připomínku, že oba navržení jsou z teologických oborů a chybí zástupce z dějin umění. Bylo konstatováno, že předchozí členové byly rovněž z teologických oborů.
Senát přijal toto usnesení:


 „AS KTF souhlasí se jmenováním Petra Tomana a Mgr. Petra Šimůnka do disciplinární komise.“
Hlasování: 11 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
Dále však AS KTF UK vznesl poznámku, že dle údajů momentálně dostupné Karolinky je členem disciplinární komise Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., který byl rovněž jmenován proděkanem pro studijní záležitosti. AS KTF se zdá, že jde o střet zájmů.

4. Vytvoření harmonogramu zasedání nového senátu

Přítomní členové stanovili čas pravidelných zasedání senátu na úterý 17:00.


Hlasování: 11 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
(13.45 odešel Prof. PhDr. Ing. Jan Royt z důvodů výuky.)
Dále se přítomní shodli na následujících datech pravidelných zasedání AS KTF UK.
1. února 2011


15. března 2011


12. dubna 2011


24. května 2011


14. června 2011
Hlasování: 10 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

5. RůznéPhDr. Petr Kubín, Ph.D. požádal o aktualizaci emailových adres emailového účtu AS KTF UK.


PhDr. Markéta Koronthályová si věc vzala na starosti.
Jiří Jakoubek požádal o zprovoznění kontaktního emailu na studentskou komoru AS KTF UK na webových stránkách pro snazší komunikaci s členy akademické obce.
Předsedkyně AS KTF UK zasedání ukončila ve 14.00.
PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK


Zapsala: M. ZimmermannováUsnesení AS KTF UK přijatá na mimořádném zasedání 8. prosince 2010

1. „AS KTF UK schválil zápis ze zasedání dne 19. října 2010 v navrženém znění.“2. „AS KTF UK schvaluje formu přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2011/2012.“3. „AS KTF UK souhlasí se jmenováním Petra Tomana a Mgr. Petra Šimůnka do disciplinární komise.“4. „AS KTF UK se bude nadále scházet v úterý 17.00 a to konkrétně v těchto termínech:
1. února 2011


15. března 2011


12. dubna 2011


24. května 2011


14. června 2011.“PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK

Za správnost: M. Zimmermannová
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám