Sdělení o uložení písemností studentům KTF UK v Praze

Sdělení o uložení písemností studentům KTF UK v Praze


V souladu s ustanovením čl. 35 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy v Praze se tímto níže uvedeným studentům sděluje, že jim nemohla být doručena písemnost.Nedoručené písemnosti z KTF UK v Praze

Písemnosti jsou uloženy na studijním oddělení KTF UK (Thákurova 3, Praha 6), kde je lze převzít v úředních hodinách studijního oddělení.              příjmení, jménodatum uloženíčíslo jednacíKühnelová Anežka3.1.20112526/2010Allmer Martin29.4.2011655/2011Diblík Petr29.4.2011656/2011Fénix Tomáš Ignác29.4.2011640/2011Menoušková Michaela29.4.2011644/2011Novotný Přemysl29.4.2011610/2011Svoboda Petr29.4.2011645/2011


Menoušková Michaela

19.9.2011

1291/2011

Menoušková Michaela

19.9.2011

2823/2011

Hanusová Miroslava

19.9.2011

1289/2011

Patlejchová Petra

19.9.2011

1292/2011

Šindelářová Naděžda

7.10.2011

1302/2011

Šlehobrová Monika

7.10.2011

1318/2011Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: