Výzva k zápisu v náhradním termínu

Výzva k zápisu v náhradním termínu


Č.j.: 156/2011

V Praze dne 11. února 2011








Věc: Výzva k zápisu v náhradním termínu








        Na základě čl. 4 odst. 6 ve spojení s čl. 5 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SZŘ UK“) tímto zveřejňuji výzvu, aby se níže uvedení studenti, kteří se po přerušení studia nedostavili v řádném termínu k opětovnému zápisu do studia, dostavili na studijní oddělení k zápisu v náhradním termínu stanoveném na

středu 2. března 2011 od 15:00 do 16:30 hodin a na čtvrtek 3. března 2011 od 9:00

do 11:30 hodin.






Charypar Jan – magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie





Leblová Eliška – bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky








        Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se podle čl. 4 odst. 6

SZŘ UK tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst.1 písm. b) SZŘ UK (ukončení studia). Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci.








ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan










Zveřejněno na úřední desce dne …………….




Sejmuto z úřední desky dne …………………




Poslední změna: 6. listopad 2014 21:11 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty



Jak k nám