Oznámení změn LS

Oznámení změn LSČ.j.: 581/2011                                                                                    V Praze dne 10. března 2011
Věc: Oznámení změn


V letním semestru akademického roku 2010–2011 se neotvírají tyto předměty, které jsou uvedeny v „Seznamu přednášek KTF UK v Praze“ (Karolínce):Povinné předměty:


KFIL004         Filosofická etika


Povinně volitelné předměty:


KSTE139        Česká morální teologie 20. stol.


KSTE 154       Téma smrti v dějinách filosofie a teologie


KSTE149        Základy a etika sociální a charitativní práce


KSTE145        Četba z ruských křesťanských klasiků 20. století


Volitelné předměty:


KJAZ173        Latinská četba k historii 2


KJAZ165        Staročeské památky literární a neliterární


KJAZ162        Interaktivní překládání z latiny


KVAR116       Gregoriánský chorálNavíc se otvírá povinně volitelný předmět:


KJAZ183        Latinské texty k liturgice                      korekvizita KJAZ 108 nebo KJAZ 168


(místo obvyklého pořadí ZS-LS poběží jako dvousemestrový v pořadí LS-ZS)
Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.

proděkan pro studium
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: