OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2011 Harmonogram akademického roku 2011/2012 1. října 2011 – 30. září 2012 (viz též Dodatek č. 1)


OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2011 Harmonogram akademického roku 2011/2012 1. října 2011 – 30. září 2012

Č.j.: 1020/2011

V Praze dne 22. června 2011Opatření děkana č. 7/2011

Harmonogram akademického roku 2011/2012

1. října 2011 – 30. září 2012

________________________________________________________________čl. 1 Úvodní ustanovení
V souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a v návaznosti na Harmonogram akademického roku 2011/2012 stanovený Opatřením rektora č. 4/2011 Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuji pro Katolickou teologickou fakultu toto jeho upřesnění:

čl. 2

1. Hlavní společné termíny
slavnostní zahájení akademického roku29. září 2011Veni Sancte v kostele Panny Marie před Týnem9:00 hod.imatrikulace v Karolinu11:00 hod.

slavnostní ukončení akademického roku25. května 2012Te Deum v kostele Všech svatých na Pražském hradě15:30 hod.zahradní slavnost17:00 hod.

výuka v zimním semestru3. října 2011 –13. ledna 2012vánoční prázdniny23. prosince 2011 – 2. ledna 2012zkouškové období zimního semestru16. ledna – 19. února 2012
výuka v letním semestru             


20. února – 25. května 2012velikonoční prázdniny4. – 9. dubna 2012rektorský den16. května 2012zkouškové období letního semestru28. května – 1. července 2012letní prázdniny
2. července – 2. září 2012

další zkouškové období3.– 30. září 2012termín pro splnění studijních povinností21. září 2012

soustředění pro studenty 1. ročníku


prezenčního studia (Bc. studijní obor Dějiny křesťanského umění a Mgr. obor Katolická teologie)30. září 2011
2. Termíny kontaktní výuky kombinovaného studia (Teologické nauky)
V roce 2011:               1.10. // 15.10 // 22.10. // 5.11. // 19.11. // 3.12. // 10.12.


V roce 2012:               7.1. // 21.1. // 4.2. // 18.2. // 3.3. // 17.3. // 31.3. // 14.4. // 28.4. // 12.5. // 26.5. // 2.6. //


3. Státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací a termíny přihlášek k nim

řádný termín ústních zkoušek a obhajoby práce pro všechny obory

- termín odevzdání přihlášky k obhajobě diplomové nebo bakalářské práce


- termín odevzdání přihlášky k ústní SZZ


23. ledna – 3. února 2012
13. prosince 2011


22. prosince 2011řádný termín ústních zkoušek a obhajoby práce pro všechny obory

- termín odevzdání přihlášky k obhajobě diplomové nebo bakalářské práce


- termín odevzdání přihlášky k ústní SZZ28. května – 13. června 2012
18. dubna 2012


26. dubna 2012opravný termín pro všechny obory


- termín odevzdání přihlášky k obhajobě diplomové nebo bakalářské práce


- termín odevzdání přihlášky k ústní SZZ3. – 7. září 2012


29. června 2012

29. června 2012

4. Zápisy ke studiu

předběžné zápisy prostřednictvím internetu: (kromě prvních ročníků)

zimní semestr                         20.8.– 23.9.2011

letní semestr                           6.–18.2.2012
oznámení změn zápisu:

zimní semestr                         do 6.10.2011

letní semestr                           do 1.3.2012
Katolická teologie, magisterské prezenční studium

zimní semestr

1. ročník: 23.9.2011 v 9:00 hodin

od 2. ročníku výše: 22.8.–26.9.2011letní semestr

všechny ročníky:                      7.–18.2.2012
Teologické nauky, bakalářské i navazující magisterské kombinované studium


                                                                       1. ročník bc. (přijatí v červnu):             15.9.2011 v 9:00 hodin


1. ročník bc. (přijatí v září):                                23.9.2011 v 9:00 hodin          


                                                                       1. ročník NMgr. (přijatí v červnu):       29.8.2011 ve 13:30 hodin


                                                                       1. ročník NMgr. (přijatí v září):                        23.9.2011 v 9:00 hodin


                                                                       od 2. ročníku výše:                                          22.8.–26.9.2011
Dějiny křesťanského umění, bakalářské i navazující magisterské prezenční studium


                        zimní semestr              1. ročník bc. (přijatí v červnu):             23.8.2011 v 9:00 hodin


                                                                       1. ročník bc. (přijatí v září):                              27.9.2011 v 9:00 hodin          


                                                                       1. ročník NMgr.                                                          27.9.2011 v 9:00 hodin


                                                                       od 2. ročníku výše:                                          22.8.–26.9.2011
                        letní semestr               všechny ročníky:                                                          7.–18.2.2012
Dějiny evropské kultury, bakalářské prezenční studium


                        zimní semestr                          přijatí v červnu:                                    25.8.2011 v 9:00 hodin


                                                                                   přijatí v září:                                                     27.9.2011 v 9:00 hodin


                                                                                  2. ročník                                                         22.8.–26.9.2011
                        letní semestr                           všichni studenti:                                                7.–18.2.2012
Aplikovaná etika, navazující magisterské prezenční studium


                        zimní semestr                          1. ročník (přijatí v červnu):                   30.8.2011 v 9:00 hodin


                                                                                  1. ročník (přijatí v září):                        23.9.2011 v 9:00 hodin


                                                                                  2. ročník                                                         22.8.–26.9.2011        


           


            letní semestr                           všichni studenti                                    7.–18.2.2012
                                   

5. Doktorské studium

Pro všechny studijní obory:
termín pro odevzdání individuálního studijního plánu nebo jeho aktualizace11. října 2011termíny pro odevzdání souborných nebo doktorských disertačních prací (Th.D. a Ph.D.)1. prosince 2011


1. února 2012


2. dubna 2012


1. června 2012zápis i záznam do indexuod 17.- 21. září 2012 dle rozpisutermín pro splnění studijních povinností, odevzdání závěrečných zpráv o činnosti doktoranda19. září 20126. Rigorózní řízení

Pro studijní obor Katolická teologie (ThLic.) a Dějiny křesťanského umění (PhDr.):
termíny pro odevzdání rigorózních prací:                                                         1. prosince 2011


                                                                                                                                                         1. února 2012


                                                                                                                                                         2. dubna 2012


                                                                                                                                                         1. června 2012
čl. 3 Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: