Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 13. září 2011

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 13. září 2011

*.pdf ke stažení

Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 13. září 2011


„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 14. června 2011 v upraveném znění.“


„AS KTF UK počtem 5 hlasů ze 7mi přítomných členů vyslovil souhlas se jmenováním ThLic. Prokopa Brože, ThD. vedoucím katedry fundamentální a dogmatické teologie..“


 „AS KTF UK schválil nové znění podmínek přijímacího řízení.“


„AS KTF UK navrhl jako zástupce naší fakulty v Radě vysokých škol PhDr. Josefa Bartoně, Th.D.“


„AS KTF UK jmenoval volební komisi, která bude připravovat volby do AS UK ve složení: PhDr. Markéta Koronthályová, Jiří Jakoubek, Marie Benáková - předsedkyně.“


„AS KTF UK stanovil termín voleb zástupců do AS UK pro období 2012 - 2015. Volby proběhnou ve dnech  5., 7., 8. listopadu 2011 od 10:00 do 14:00.“


„AS KTF UK stanovil termín zveřejnění kandidátek pro volby zástupců  do AS UK pro období 2012 - 2015. K rukám volební komise musejí být odevzdány do 27. října 2011, 12:00.“

PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK
Za správnost: M. Benáková


Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty