Výzva k zápisu v náhradním termínu - nezapsaní po přerušení

Výzva k zápisu v náhradním termínu - nezapsaní po přerušení


Č.j.: 1599/2011


V Praze dne 10. října 2011Věc: Výzva k zápisu do studia po přerušení v náhradním termínuV souladu s čl. 4 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze tímto zveřejňuji výzvu, aby se studenti studijního programu Teologie, studijního oboru Katolická teologie a Teologické nauky, a studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění, níže uvedení, kteří se nezapsali po přerušení v řádném termínu, dostavili na studijní oddělení k zápisu v náhradním termínu stanoveném na úterý 25. října 2011 od 9:00 do 11:00 hodin a na středu 26. října 2011 od 13:00 do 15:00 hodin.Šebelová Petra, studijní obor Dějiny křesťanského umění (Bc.)

Adamovič Igor, studijní obor Teologické nauky (Bc.)

Diviš Pavel, studijní obor Teologické nauky (Bc.)

Chrastilová Barbora, studijní obor Teologické nauky (Bc.)

Macek Karel, studijní obor Teologické nauky (Bc.)

Svobodová Tereza, studijní obor Teologické nauky (Bc.)

Češpiva Ladislav, studijní obor Teologické nauky (NMgr.)

Ječmínek Jiří, studijní obor Katolická teologie (Mgr.)

Köhler Ondřej, studijní obor Katolická teologie (Mgr.)

Mecl Petr, studijní obor Katolická teologie (Mgr.)Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se tato skutečnost dle čl. 12, odst.1b Studijního a zkušebního řádu UK v Praze, jako ukončení studia.

Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabude právní moci.ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkanNa úřední desce zveřejněno dne: 10.10.2011


Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: