Výzva k zápisu v náhradním termínu - Katolická teologie

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Katolická teologie
Č.j.: 1605/2011                                                                                    


V Praze dne 10. října 2011
Věc: Výzva k zápisu do dalšího úseku studia v náhradním termínu
V souladu s čl. 4 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze tímto zveřejňuji výzvu, aby se studenti magisterského studijního programu Teologie, studijního oboru Katolická teologie, níže uvedení, kteří se nezapsali do dalšího úseku studia v řádném termínu, dostavili na studijní oddělení KTF UK k zápisu v náhradním termínu stanoveném na středu 26. října 2011 od 13:00 do 15:00 hodin a na čtvrtek 27. října 2011 od 9:00 do 11:00 hodin.

Grossmann Lukáš


Primus Jan


Rothschedl Jan


Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst.1 písm. b) Studijního a zkušebního řádu UK v Praze, tj. ukončení studia.  


Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan

Na úřední desce zveřejněno dne: 11.10.2011Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: