Výzva k zápisu do studia po přerušení v náhradním termínu

Výzva k zápisu do studia po přerušení v náhradním termínu
Č.j.: 1973/2011/VE                                                                        


V Praze dne 15. prosince 2011
Věc: Výzva k zápisu do studia po přerušení v náhradním termínu
V souladu s čl. 4 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze tímto zveřejňuji výzvu, aby se níže uvedení studenti, kteří se nezapsali po přerušení studia v řádném termínu do studia, dostavili na studijní oddělení k zápisu v náhradním termínu stanoveném na  středu 4. ledna 2012 od 14:30 do 16:00 hodin a  na čtvrtek 5. ledna 2012 od 9:00 do 11:00 hodin.
bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky: 
· Mészároš Patrik
navazující mag. st. program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, st. obor Dějiny křesťanského umění:
· Uhrovič Blahoslav

Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se tato skutečnost podle čl. 4 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze v Praze tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b), tj. ukončení studia. Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabude právní moci.
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Na úřední desce zveřejněno dne: 19.12.2011


Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty