Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 21. února 2012

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 21. 2. 2012

*.pdf dokument ke stažení

Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 21. února 2012


AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 10. ledna 2012 v původním znění.“


AS KTF UK schválil navržené členy disciplinární komise: PhDr. Josef Bartoň, Th.D., Mgr. Pavel Koronthály, Ing. Jan Kulhánek, Mgr. Marie Opatrná, PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D.“


AS KTF UK přijal následující usnesení: „AS KTF UK doporučuje vedení fakulty pokračovat (ve smyslu dodržení platné smlouvy) v projektu studia odsouzených ve věznici Ruzyně v oboru Teologické nauky a žádá napravení stávajících nepořádků.“


PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK

Za správnost: M. Benáková
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám