OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2012 Stanovení výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2012/2013

Opatření děkana č. 4/2012 Stanovení výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2012/2013V Praze dne 5. března 2012Č.j.: 590/2012                                                                                            


OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2012
Stanovení výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2012/2013________________________________________________________________________________
čl. 1 Úvodní ustanovení


V souladu s § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a dle čl. 33 odst. 2 Statutu UK v Praze stanovuji pro akademický rok 2012/2013 výši poplatků spojených se studiem:

čl. 2


Poplatek za delší studium (§ 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění) – 9 500,- Kč / za každých dalších započatých šest měsíců studia.

Poplatek za další studijní program (§ 58 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění) – 2 800,- Kč / za každý další započatý jeden rok studia.

Poplatek za přijímací řízení pro akadamický rok 2013/14 – (§ 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění; příloha č. 6 Statutu UK v platném znění)


550,- Kč (přihláška podána pouze v tištěné podobě)

500,­ Kč (přihláška podána i elektronicky).

čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. K tomuto Opatření se vyjádřil Akademický senát UK KTF dne  13.3.2012.2. Toto Opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám