Výzva k zápisu do studia v náhradním termínu

Výzva k zápisu do studia v náhradním termínuV Praze dne 4. dubna 2012Č.j.: 710/2012/VE                                                                                 
Věc: Výzva k zápisu do studia po přerušení v náhradním termínu


V souladu s čl. 4 odst. 6  Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SZŘ UK“) tímto zveřejňuji výzvu, aby se studenti níže uvedených studijních programů a studijních oborů, kteří se nezapsali po přerušení studia v řádném termínu, dostavili na studijní oddělení k zápisu v náhradním termínu stanoveném na středu 25. dubna 2012 od 14:30 do 16:00 hodin a na čtvrtek 26. dubna 2012 od 9:00 do 11:00 hodin.

· bakalářský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění


Duchoslavová Markéta

· navazující magisterský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského uměníBřečka Petr


Čepeláková Hana


Filipec Marek


· navazující magisterský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky


Dostál FilipPoučení:Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se podle čl. 4 odst. 6 SZŘ UK tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b), tj. ukončení studia.

Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabude právní moci.ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Na úřední desce zveřejněno dne: 10.4.2012


Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: