Vyhlášení kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2012/2013 „Základy katolického náboženství 2. Teologie pro laiky“ (kurz č.189)


Vyhlášení kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2012/2013 „Základy katolického náboženství 2. Teologie pro laiky“ (kurz č.189)

Č.j.:751/12

V Praze dne 18.4.2012

Věc: Vyhlášení kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2012/2013

Základy katolického náboženství 2. Teologie pro laiky“ (kurz č.189)

Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji programy Univerzity třetího věku (dále jen „programy U3V“) „Základy katolického náboženství 2. Teologie pro laiky“ a stanovím tyto podrobnosti o konání:

1. Programy U3V uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“) ve spolupráci s Katechetickým střediskem Arcibiskupství pražského.


2. Programy U3V jsou koncipovány jako doplnění základních znalostí z katolického náboženství a kultury.


3. Programy U3V jsou určeny pro seniory z řad široké veřejnosti, proto se nevyžadují žádné předchozí znalosti ani ukončené studium. Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách.


4. Programy U3V jsou uskutečňovány prezenční formou podle vyhlášeného harmonogramu. Celkový počet učebních hodin je stanoven harmonogramem.


5. Přihláška se podává na zvláštním formuláři spolupracujícímu Katechetickému středisku Arcibiskupství pražského (Thákurova 3, Praha 6). Přihlášky jsou přijímány do 30. června 2012. Počet míst v kurzu je omezen.


6. Místo konání je sál Pastoračního střediska (Kolejní 4, Praha 6; zadní trakt budovy KTF UK - kostel sv. Vojtěcha).


7. Garantem programu U3V je doc. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.


8. Pro program U3V jsou stanovena pravidla pro úspěšné absolvování.


9. Za programy U3V jsou v akademickém roce 2012/2013 stanoveny tyto poplatky: zápisné 500,- Kč.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Harmonogram programu U3V 2012/2013 „Základy katolického náboženství 2. Teologie pro laiky“

Č.j.: 751/12

V Praze dne 18.4.2012


Věc: Harmonogram programu U3V 2012/2013


Základy katolického náboženství 2. Teologie pro laiky“


Kurz je koncipován jako opakování (resp. přiblížení) základů katolického náboženství. Kurz je rozložen do tří ročníků. Pro získání osvědčení je potřeba absolvovat všechny tři roky v libovolném pořadí.


Přednášejícími jsou vyučující a doktorandi Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.


Tento ročník bude zaměřen na seznámení s naukou církve formulovanou Druhým vatikánským koncilem (1. část setkání) a seznámení s Biblí a jejím výkladem v církvi (2. část setkání).


Zápisné musí být uhrazeno do 30. 9. 2012. Je možné ho platit osobně v Katechetickém středisku, Thákurova 3, Praha 6, nebo na účet č. 32034061/0100 variabilní symbol prvních 6 číslic rodného čísla, specifický symbol 189.

a) celkový počet vyučovacích hodin: 32


b) poplatek: zápisné 500,- Kč


c) datum konání: říjen 2012 - březen 2013, sobota od 9:00 do 12:00

Témata přednášek:


13.10. Jak vznikal Starý zákon


O co se opírá víra (Dei verbum)


27.10. Smlouva jako zásadní SZ téma.


Co řekl koncil o církvi (Lumen gentium)


3.11. Lid Hospodinův


Laici v církvi (Lumen gentium)


1.12. Jak vznikala evangelia


Církev ve světě (Gaudium et spes)


12.1. Jak slavíme liturgii (Sacrosanctum koncilium)


Jak číst texty o zázracích?


26.1. Smrt a vzkříšení Ježíše Krista


Jak se měnila liturgie


23.2. Skutky apoštolů čili jak vznikala církev


Šíření víry (Evangelii nuntiandi)


9.3. Apokalypsa – hrozba nebo naděje?


Kardinálové Beran a Tomášek na koncilu
Pokud přednášející poskytnou písemné doplňující materiály k přednáškám, je nutné o ně žádat Katechetické středisko.

Informace: na internetu: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html


telefonicky na Katechetickém středisku: 220 181 317


e-mailem na Katechetickém středisku: adks@apha.cz

Doc. Aleš Opatrný, Th.D.


garant programu
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám