Výběrové řízení na obsazení místa: asistenta na Katedře pastorálních oborů a právních věd

Výběrové řízení na obsazení místa: asistenta na Katedře pastorálních oborů a právních věd

Č.j.: 1074/12

V Praze dne 28. 6. 2012Děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Prazevypisuje Podle Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze výběrové řízení


na obsazení místa:
asistenta na Katedře pastorálních oborů a právních věd

Kvalifikace: VŠ vzdělání v oboru teologie a pedagogika,  alespoň z jednoho oboru dosažení titulu Th.D nebo Ph.D., morální předpoklady, publikační činnost, nejméně 5 let pedagogické praxe na VŠ.


Předpokládaný nástup: září - říjen 2012, předpokládaný úvazek: 0,5

Přihlášky doložené strukturovaným životopisem, seznamem publikační činnosti, doklady o vzdělání a dosažených akademických a vědeckých titulech spolu se souhlasem s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů zasílejte do 30 dní po zveřejnění na adresu:

Děkanát Katolické teologické fakulty UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6.

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: