OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2012 Harmonogram akademického roku 2012/2013 1. října 2012 – 30. září 2013

OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2012 Harmonogram akademického roku 2012/2013 1. října 2012 – 30. září 2013


Č.j.: 1117/2012

V Praze dne 10. července 2012

Opatření děkana č. 7/2012


Harmonogram akademického roku 2012/2013


1. října 2012 – 30. září 2013
čl. 1 Úvodní ustanovení
V souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a v návaznosti na Harmonogram akademického roku 2012/2013 stanovený Opatřením rektora č. 3/2012 Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuji pro Katolickou teologickou fakultu toto jeho upřesnění:

čl. 21. Hlavní společné termíny
slavnostní zahájení akademického roku1. října 2012Veni Sancte v kostele Panny Marie před Týnem9:00 hod.imatrikulace v Karolinu11:00 hod.


poutní slavnost KTF
11. prosince 2012


slavnostní ukončení akademického roku
24. května 2013Te Deum v kostele sv. Markéty v Praze-Břevnově15:30 hod.zahradní slavnost17:00 hod.


výuka v zimním semestru
2. října 2012 –11. ledna 2013vánoční prázdniny24. prosince 2012 – 2. ledna 2013zkouškové období zimního semestru14. ledna – 17. února 2013

výuka v letním semestru             


18. února – 24. května 2013velikonoční prázdniny27. března – 5. dubna 2013rektorský den16. května 2013zkouškové období letního semestru27. května – 30. června 2013

letní prázdniny1. července – 1. září 2013012

další zkouškové období2.– 30. září 2013termín pro splnění studijních povinností20. září 2013


soustředění pro studenty 1. ročníku


prezenčního studia (Bc. studijní obor Dějiny křesťanského umění

a Mgr. obor Katolická teologie)1. října 2012 od 15:00 hod.

promoce – předběžné termínybakalářské (Profesní dům, Malostranské nám. 25, Praha 1)                13.-14. listopadu 2012, 18. dubna 2013

magisterské (Karolinum)                                                                               27. listopadu 2012, 11. dubna 2013


2. Státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací a termíny přihlášek k nim

řádný termín ústních zkoušek a obhajoby práce


- termín pro splnění předpokladů pro konání dané části SZZ


- termín odevzdání přihlášky k obhajobě diplomové nebo bakalářské práce


termín odevzdání přihlášky k ústní SZZ
        Katolická teologie, Dějiny křesťanského umění, Dějiny evropské kultury
        Teologické nauky, Aplikovaná etika


21. ledna – 1. února 2013
 6. prosince 20128. prosince 2012
řádný termín ústních zkoušek a obhajoby práce pro všechny obory


- termín pro splnění předpokladů pro konání dané části SZZ


- termín odevzdání přihlášky k obhajobě diplomové nebo bakalářské práce


- termín odevzdání přihlášky k ústní SZZ27. května – 12. června 2013 11. dubna 2013
ústní zkoušky  


- opravný termín pro všechny obory


termín odevzdání přihlášky k ústní SZZ
obhajoby závěrečných prací


obor Katolická teologie: opravný termín


obor Teologické nauky (Bc.): řádný i opravný termín


obor Teologické nauky (NMgr.): opravný termín


obor Aplikovaná etika: opravný termín


obor Dějiny křesťanského umění (Bc./NMgr.): řádný i opravný termín


obor Dějiny evropské kultury: řádný i opravný termín- termín pro splnění předpokladů pro konání dané části SZZ


- termín odevzdání přihlášky k obhajobě diplomové nebo bakalářské práce


2. – 6. září 2013

19. června 2013

2. – 6. září 2013


19. června 2013

3. Termíny kontaktní výuky kombinovaného studia (Teologické nauky)
V roce 2012:               6.10. // 20.10 // 3.11. // 10.11. // 24.11. // 8.12. // 15.12.V roce 2013:               5.1. // 19.1. // 2.2. // 16.2. // 2.3. // 16.3. // 23.3. // 6.4. // 20.4. // 4.5. // 18.5. // 1.6. //4. Zápisy ke studiu

a) druhé a vyšší ročníky

zápisy prostřednictvím internetu:


                                                                                                                      zimní semestr                        22. 8.–21. 9. 2012                                                                                                                      letní semestr                           1.–17. 2. 2013
b) první ročníky
Katolická teologie (Mgr.):  31.8.2012 v 9:30 hod. / 21.9.2012 v 9:30 hod. (přijatí v září)


                                                                                 


Teologické nauky (Bc.):  30.8.2012 v 9:30 hod. / 21.9.2012 v 9:30 hod. (přijatí v září)

Teologické nauky (NMgr.):  30.8.2012 ve 14:00 hod. / 21.9.2012 v 9:30 hod. (přijatí v září)


                                                          


Dějiny křesťanského umění (Bc.): 29.8.2012 v 9:00 hod. / 20.9.2012 v 9:30 hod. (přijatí v září)  


           


Dějiny křesťanského umění (NMgr.): 19.9.2012 v 10:00 hod.   

Dějiny evropské kultury (Bc.): 17.9.2012 v 9:00 hod. / 20.9.2012 v 9:30 hod. (přijatí v září)    

Aplikovaná etika (NMgr.): 30.8.2012 ve 14:00 hod. / 19.9.2012 v 10:00 hod. (přijatí v září)
5. Doktorské studium

Pro všechny studijní obory:
termín pro odevzdání individuálního studijního plánu nebo jeho aktualizace12. října 2012termíny pro odevzdání souborných nebo disertačních prací3. prosince 2012


1. dubna 2013


3. června 2013zápis i záznam do indexu23.- 27. září 2013 dle rozpisutermín pro splnění studijních povinností, odevzdání závěrečných zpráv o činnosti doktoranda23. září 2013
termín konání státních doktorských zkoušek, obhajob disertačních prací, souborných zkoušek a obhajob souborných prací pro obor Katolická teologie27. května – 31. května 2013
termín konání oborové rady Katolické teologie

4. června 20136. Rigorózní řízení

Pro studijní obor Katolická teologie (ThLic.) a Dějiny křesťanského umění (PhDr.):
termíny pro odevzdání rigorózních prací:                                                     3. prosince 2012


                                                                                                                                                         1. dubna 2013


                                                                                                                                                         3. června 2013
termín konání státní rigorózní zkoušky a obhajoby licenciátní práce pro obor Katolická teologie27. května – 31. května 2013Čl. 3 Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


                                                                           

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan

Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám