Výzva k zápisu do studia v náhradním termínu

Výzva k zápisu do studia v náhradním termínu

Č.j.: 1255/2012                                                                                   


V Praze dne 10. srpna 2012


Výzva k zápisu do studia v náhradním termínu

V souladu s čl. 4 odst. 6  Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SZŘ UK“) tímto zveřejňuji výzvu, aby se studenti níže uvedených studijních programů a studijních oborů, kteří se nezapsali po přerušení studia v řádném termínu,

dostavili na studijní oddělení k zápisu v náhradním termínu stanoveném na středu 29. srpna 2012 od 14:00 do 16:00 hodin a na čtvrtek 30. srpna 2012 od 9:00 do 11:00 hodin.· bakalářský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění


Plačková MichaelaPoučení:


Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se podle čl. 4 odst. 6 SZŘ UK tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b), tj. jako důvod k ukončení studia pro nesplnění požadavků vyplývajích ze studijního programu.

Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabude právní moci.
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Na úřední desce zveřejněno dne: 14.8.2012


Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám