Výzva k zápisu do studia v náhradním termínu - nezapsaní po přerušení studia

Výzva k zápisu do studia v náhradním termínuČ.j.: 1638/2012/VE                                                                           V Praze dne 16. října 2012Výzva k zápisu do studia v náhradním termínu
V souladu s čl. 4 odst. 6  Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SZŘ UK“) tímto zveřejňuji výzvu, aby se studenti níže uvedených studijních programů a studijních oborů, kteří se opětovně nezapsali do studia po uplynutí doby, na kterou měli studium přerušeno, dostavili na studijní oddělení k zápisu v náhradním termínu stanoveném na 1. listopadu 2012 od 9:00 do 11:00 hod. a na 7. listopadu 2012 od 14:30 do 16:00 hod.


· magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie

Bajer Lukáš


Mecl Petr


· bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky

Chaloupka Petr


Pavloková Kateřina


Ptáčková Anna


Sobieszyńska Iwona


· bakalářský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury,


      studijní obor Dějiny křesťanského umění

Hajíčková Zuzana


Sedlák Jan· navazující magisterský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury,


      studijní obor Dějiny křesťanského umění

Holbová Štěpánka


· bakalářský studijní program Historické vědy,


      studijní obor Dějiny evropské kultury
Červenková Kateřina


Obermajerová Sára


· navazující magisterský studijní program Humanitní studia, studijní obor Aplikovaná etika

Vojteková SoňaPoučení:


Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se podle čl. 4 odst. 6 SZŘ UK tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b), tj. jako důvod k ukončení studia pro nesplnění požadavků vyplývajích ze studijního programu.


Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci.ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


Na úřední desce zveřejněno dne: 17.10.2012
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám