OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2012 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2011/2012


OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2012 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2011/2012

Č.j.:  1698/2012                                                                           

V Praze dne 30. října 2012
OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2012
Výše stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2011/2012


Čl. 1 Úvodní ustanovení
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů,

s „Pravidly pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě“ a Opatřením rektora

č. 13/2012 vydávám podle čl. 4 odst. 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze ze dne

10. května 2011 toto opatření o výši stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 20110/2012:
Čl. 2 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky
Výše stipendia bude činit 13.000,- Kč a stipendium bude vyplaceno jednorázově na účet studenta (ve výjimečných případech v hotovosti).
Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Útvary odpovědnými za kontrolu dodržování tohoto opatření je Studijní oddělení.


2. K tomuto opatření se vyjádřil Akademický senát UK KTF dne 30. října 2012.


3. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

  děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám