Celoživotní vzdělávání – program „Kněžská formace“ 2012/13

Celoživotní vzdělávání – program „Kněžská formace“ 2012/13

Č. j. 1971/12

V Praze dne 10. prosince 2012


Věc: Celoživotní vzdělávání – program „Kněžská formace“


Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program celoživotního vzdělávání „Kněžská formace“ a stanovím tyto podrobnosti o jeho konání:
1. Program celoživotního vzdělávání „Kněžská formace“ – č. kurzu 187 (dále jen „program“) uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“).
2. Program je koncipován jako tříletý vzdělávací cyklus (s možností nastoupit začátkem každého kalendářního roku) v rámci celoživotního vzdělávání kněží pro získání dalších odborností s prvky supervize dosavadní pastorační praxe.
3. Program je uskutečňován prezenční formou a předpokládá tři setkání v roce, každé setkání trvá tři dny (obvykle od pondělí 8:30 do středy 17:30 hodin). Jednotlivá témata jsou uvedena v příloze; harmonogram i obsah témat může být změněn – zvláště na přání účastníků.
4. Přihláška se podává na přiloženém formuláři studijnímu oddělení do 10. ledna 2013.                K přihlášce je nutné doložit souhlas ordináře nebo příslušného biskupského vikáře pro pastoraci. Tento souhlas lze také doložit kopií ustanovení k pastorační činnosti.


Fakulta si vyhrazuje právo program neotevřít v případě méně než 20 přihlášených uchazečů.


Termíny výuky v roce 2013:


1.  14. - 16. ledna 2013


2.  27. - 29. května 2013


3.  9. - 11. září 2013
5. Místo konání: Katolická teologická fakulta UK (Thákurova 3, Praha 6); garant programu: Doc. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D..
6. Program je zakončen kolokviem a společným hodnocením.
7. Poplatek za kurz je stanoven na 2 800,- Kč na rok za jednoho účastníka. Tento poplatek musí být uhrazen před účastní na kurzu a zaplacení doloženo studijnímu oddělení. Pro identifikaci plátce uveďte prvních šest čísel rodného čísla jako variabilní symbol, číslo kurzu jako specifický symbol. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám