Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání dne 19.6.2013


Zápis z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 19.6.2013
Prezenční listina:Členové senátu:

Přítomni:

Mgr. Milan Pech, Ph.D.

Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

ThLic. David Vopřada, Th.D.PhDr. Petr Kubín, Ph.D.

Klára Nechvílová

Jan Lukeš

Čestmír Cimler
Omluveni:

ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.

PhDr. Markéta Koronthályová

Tomáš B. Mohelník, Th.D.

Marie Benáková
Hosté:

ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK

doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., proděkan pro rozvoj

Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.

Mgr. Jana Benešová, tajemnice

Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.

Doc. PhLic. Vojtěch Novotný,Th.D.

PhDr. Zdeňka Čekalová

Kateřina Volfová - zapisovatelka
Zasedání zahájil v 17:08 hod. místopředseda Mgr. Milan Pech, Ph.D. a přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty.
Program zasedání:  


1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Prezentace kandidátů na funkci rektora UK (prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.; doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.)


4. Různé
Návrh na změnu programu:

žádost o výměnu bodů programu č.3 a 4 – změna odsouhlasena
1) Schválení programu a zápisu z minulého zasedáníA) schválení programu:


Hlasování: 8(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„AS KTF UK schválil změnu programu a navržený program zasedání.“

B) schválení zápisu z minulého zasedání:


Hlasování: 8(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 22.5.2013.“

2) Děkan a kolegium děkana


děkan: 25.září: celofakultní den - pro zaměstnance - příprava na akademický rok


tajemnice: vyvolávací systém - snad se to osvědčí, doufejme, že se vyhneme frontám.3) Různé


nic k projednání


17:18 odešel Lukeš4) Prezentace kandidátů na fukci rektora UK

Mgr. Milan Pech, Ph.D.

místopředseda AS KTF UK
Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání dne 19.6.2013

“AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


“AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 22. 5. 2013.“Mgr. Milan Pech, Ph.D.

místopředseda AS KTFPoslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty