Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na mimořádném volebním zasedání 2.10.2013


Zápis z mimořádného zasedání AS KTF UK k volbě kandidáta na funkci děkana fakulty ze dne 2.10.2013Prezenční listina:


Členové senátu:

Přítomní:


PhDr. Markéta Koronthályová

Mgr. Milan Pech, Ph.D.

Tomáš B. Mohelník, Th.D.

ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.

Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

ThLic. David Vopřada, Th.D.

PhDr. Petr Kubín, Ph.D.

Klára Nechvílová

Jan Lukeš

Čestmír Cimler

Marie Benáková
Hosté:

J.E. Dominik kardinál Duka OP, velký kancléř fakulty


Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L., proděkan pro studijní záležitosti


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., proděkan pro rozvoj


Mgr. Jana Benešová, tajemnice


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana


Kateřina Volfová, zapisovatelka


Klára Solničková, studentka


Eliška Vrbová, studentka


Jan Martínek, student


Martin Weisbauer, asistent p. kardinála

Zasedání zahájila v 17:05 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
Program zasedání:


1. Volba kandidáta na funkci děkana fakulty
1. Volba kandidáta na funkci děkana fakultyBod uvedl Mgr. Milan Pech, Ph.D., předseda komise pro volbu kandidáta na funkci děkana fakulty. Představil členy volební komise a předal členům senátu instrukce k volbě, přičemž upřesnil podmínky volby ,a volbu zahájil.
Tajné hlasování:

Vydáno 12 hlasovacích lístků, z toho 12 platných.

kandidát  ThLic. Prokop Brož, ThD.: 10(pro): 1(proti): 1(zdržel se)Mgr. Milan Pech, Ph.D. vyhlásil výsledky 1. kola volby.

„AS KTF UK zvolil ThLic. Prokopa Brože, Th.D. kandidátem na funkci děkana Katolické teologické fakulty.“

Po vyhlášení výsledku volby bylo předáno slovo panu kardinálovi, který přednesl projev u příležitosti zvolení kandidáta na funkci děkana.


Předsedkyně senátu požádala pana kardinála, aby jako velký kancléř fakulty předložil jméno  zvoleného kandidáta na funkci děkana Kongregaci pro katolickou výchovu v Římě k církevnímu potvrzení  Apoštolským stolcem. 
Zasedání ukončila v 17:35 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a poděkovala všem za účast.

PhDr. Markéta Koronthályová

předsedkyně AS KTF UK
Za správnost

Kateřina VolfováUsnesení AS KTF UK přijatá na mimořádném volebním zasedání 2.10.2013
Usnesení AS KTF UK přijatá na mimořádném volebním zasedání 2.10.2013

„AS KTF UK zvolil ThLic. Prokopa Brože, Th.D. kandidátem na funkci děkana Katolické teologické fakulty.“
PhDr. Markéta Koronthályová

Předsedkyně AS KTF UK
Za správnost


Kateřina Volfová
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty