Fond Mobility

Fond mobility Univerzity Karlovy (dále jen "FM UK") byl zřízen v roce 2001 jako podpůrný, iniciační a motivační nástroj směřující k rozšiřování mezinárodních styků univerzity v oblasti studijních programů uskutečňovaných na univerzitě a vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích činností v rámci schválených projektů a programů na univerzitě.


Cílem FM UK je finanční podpora zejména pro:


  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry


  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě


  • studium zahraničních studentů na UK


  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí


  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničíNa rok 2001 byl finanční příspěvek stanoven do výše třetiny celkových nákladů, spojených s pobytem či cestou v rámci výše zmíněných podpor. V roce 2002 byla podpora zvýšena na 50%.


Ze zdrojů FM UK lze poskytnout podporu:


  • studentovi prezenční formy studia


  • akademickému pracovníku, který má k fakultě pracovní poměr ve výši minimálně 0,5 úvazku


  • fakultě k částečné úhradě nákladů spojených se studiem zahraničního studenta


  • fakultě nebo další součásti univerzity k částečné úhradě nákladů na pobyt zahraničního pracovníka


* plné znění naleznete ve Statutu Fondu mobility


Na podrobnější informace o zaměření fondu se podívejte na odkaz Priority, kde jsou každoročně vypisovány cílové skupiny pro finanční podporu.


Předpisy najdete zde

Priority a Jednací řád Fondu mobility


Nové opatření rektora platné od 1.1.2019

OR 33/2018 Statut fondu mobility UK


Statut (neaktuální)


Důležité odkazy:
Poslední změna: 2. leden 2019 08:23 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty