Zahraniční výjezdy


Studium v zahraničí je nejlepší způsob, jak si rozšířit vzdělání včetně jazykových znalostí. Tato jedinečná zkušenost vám pomůže získat dovednosti, které byste jinak nezískali, otevře vám mnoho překvapujících možností, a v neposlední řadě vám přinese cennou položku do životopisu.


Pro každého doktoranda zapsaného v 1. ročníku v prezenční formě studia je povinností absolvovat v rámci svého doktorského studia minimálně tříměsíční odbornou stáž na vědeckém pracovišti v zahraničí. Pobyt připraví školitel společně s doktorandem.


Všem zájemcům o zahraniční studia a stáže doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky fakulty.


Níže naleznete přehled hlavních studijních, badatelských a praktických krátkodobých i dlouhodobých stáží, o které se mohou studenti KTF ucházet.


Erasmus+

Fond Mobility UK

DAAD

KAADVšeobecné informace o možnostech studia v zahraničí pro studenty UK získáte na webu Univerzity Karlovy.


Nabídky 4 stipendií Schnabel Stiftung od partnerské univerzity Hamburg.


Požadované materiály:

· motivační dopis v němčině či angličtině

· CV v němčině či angličtině

· potvrzení o přijetí do doktorského studia s německým či anglickým překladem

- kopie Diploma Supplement

· doporučující dopis pedagoga příslušné fakulty UK v němčině či angličtině

· akceptační dopis od pedagoga UNI Hamburg

· vyplněný formulář (viz příloha)


Termín do 1. března 2018


Nabídka stipendijních pobytů v Polsku prodloužena z důvodů nenaplněné kvóty. Jedná se o stipendia:


8.1 - Studijní a výzkumné pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů

8.1 - Pobyty pro studenty polonistiky

6 - Studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky


Každá žádost o stipendium musí obsahovat náležitosti uvedené na webové stránce Akademické informační agentury

(přehled dokladů pro žádost o stipendijní pobyt je pod tabulkou).


Termín: středa 28.2.2018 do 15.00 hod (resp. do naplnění smluvně vymezené kvóty, pokud k ní dojde před tímto datem).Dne 8.11.2017 proběhl informační seminář o zahraničních pobytech a stážích. Prezentace ke stažení zde.Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty