Erasmus+

 • Erasmus je program studentských výměn se všemi státy Evropské Unie, který běží v EU již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Výměny probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi jednotlivými fakultami UK a partnerskými univerzitami.

 • Je spolufinancován ze zdrojů EU a MŠMT ČR a byl vytvořen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol v rámci evropského prostoru, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

 • Program Erasmus+ je nejsnazší způsob, jak vycestovat za studiem do zahraničí.

 • U studentů, kteří mají zájem o zahraničí pobyt, se obecně předpokládá schopnost komunikovat a studovat v cizím jazyce; při výběrech se zároveň zohledňují studijní výsledky během vysokoškolských studií.


Všichni studenti ucházející se o výjezd v rámci programu Erasmus+ se musí účastnit fakultního výběrového řízení. Hlavní výběrové řízení pro výjezdy v následujícím akademickém roce (v ZS nebo LS) probíhá vždy na jaře (březen). V případě dostatku financí a volných míst může být vypsáno i podzimní výběrové řízení (říjen) pro výjezdy pouze v letním semestru.

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy


Kdo se může zapojit?

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a bude po celé období studijního pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na Katolické teologické fakultě.

 • Studijní pobyt může absolvovat každý student od 2. ročníku Bc studia.

 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.

 • Studijní pobyty mohou trvat 2 – 12 měsíců.

 • Krátkodobé mobility doktorandů: 5 - 30 dní

 • Studijní pobyt mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky.

 • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.


Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu.


Kam můžete vyjet?

Studijní pobyty probíhají na základě bilaterálních dohod podepsaných mezi KTF UK a partnerskými univerzitami. V případě, že student nenalezne na níže uvedeném seznamu vhodnou zahraniční univerzitu, může využít i bilaterální dohody uzavřené jinými fakultami UK. V tom případě je ale student KTF pouze náhradník a na studijní pobyt může být vyslán pouze tehdy, pokud úspěšně absolvuje výběrové řízení na KTF a místo není využito studentem fakulty, která má smlouvu řádně uzavřenou.


Na co si dát pozor?

 • Program Erasmus má několik pravidel, které je třeba dodržet. Pečlivě si proto prostudujte účastnickou smlouvu, kterou podepisujete.

 • Studenti pregraduálních studijních programů musí doložit získání 20 (Bc.) nebo 15 (NMgr./ Mgr.) kreditů.

 • Před návratem si v zahraničí opatřete originály dokumentů, které je třeba do Evropské kanceláře: "Transcript of records" a "Confirmation of Erasmus Period (CEP)" .

 • Zejména pokud vyjíždíte do zahraničí na dvousemestrální pobyt, myslete i na zdárné pokračování studia doma po návratu (nebytný počet kreditů pro postup do dalšího studijního cyklu, výběr "kompatibilních" předmětů k uznání, atd ...)


Poslední změna: 30. listopad 2023 08:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám