Volba děkana (8.12.2005)

Volby kandidáta na funkci děkana


Akademický senát KTF UK vyhlašuje
Volby kandidáta na funkci děkana

Zdůvodnění: Současný děkan prof. PhDr. Ludvík Armbruster započal své tříleté funkční období 17. 2. 2003, takže toto vyprší 17.2.2006.


Návrhy na kandidáty


Návrhy na kandidáta je možné předkládat předsedovi volební komise, PhDr. Jaroslavu Medovi, CSc., a to
do 23. listopadu do 18,00 hod.
Právo podat návrh na kandidáta má každý člen akademické obce.Členy volební komise jsou PhDr. J. Med, CSc., PhDr. J. Bartoň, M. Běťáková, J. Gondek, Dr. B. Pelc.
Písemné návrhy kandidátů musejí obsahovat:
  a. 

charakteristiku kandidáta (profesní kariéra, veřejné funkce)

  b. 

koncepce programu

  c. 

souhlas kandidáta s návrhem

  d. 

jméno a podpisy navrhovatelů + pracoviště (studijní program, ročník)

  e. 

popř. stručné zdůvodnění
Navržení kandidáti mohou po dobu dvou týdnů přede dnem předcházejícím den voleb vést volební kampaň, v níž se představí akademické obci a senátu. Kandidáti mohou též po stanovenou dobu prezentovat své volební materiály v rozsahu jedné strany A4 na úřední desce fakulty a na internetové stránce fakulty.
Volba kandidáta


O volbě kandidáta na funkci děkana se usnáší akademický senát fakulty tajným hlasováním, které proběhne na mimořádném zasedání senátu
dne 8. prosince 2005 ve 14, 00 hod. v učebně 1092.PhDr. Jaroslav Med, CSc.

předseda volební komise


Kandidát na funkci děkana

V Praze dne 30. listopadu 2005Akademický senát KTF UK oznamuje akademické obci, že

pro volby kandidáta na funkci děkanabyl navržen jediný kandidát

prof. PhDr. Ludvík Armbruster.

PhDr. Jaroslav Med, CSc.

předseda volební komise

Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: