Mezinárodní badatelské kolokvium doktorandů 2018

Organizuje: Katolická teologická fakulta UK

Partnerská Instituce: Řeckokatolická teologická fakulta Prešovské univerzity


Organizátoři:

Kontaktní osoba: Hana Benešová (annafdc@gmail.com)

Místo konání: Velehrad


Program

středa 9. května

12:00 – 13:00 Oběd

13:30 Zahájení kolokvia – uvítání a představení účastníků, informace o místě

Úvodní slovo: doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.

13:30 – 14:30 První zasedání: doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, Ph.D.

14:30 Káva

15:00 – 16:30 Výlet Archeoskanzen Modrá

17:00 – 18:00 Druhé zasedání: doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. Spiritualita a psychosomatika – prezentace knihy

18:00 Večeře

19:15 – 19:45 Mše

20.00 Film s diskuzí – Spotlight


čtvrtek 10. května

8:00 Snídaně

9:00 Modlitba

9:15 – 10:30 Třetí zasedání: Prof. Benedict Thomas Viviano OP - Democracy in the Bible and in the Dominican Order

Koreferát: Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D.


10:30 Káva

11:00 – 12:00 Krátké příspěvky PhD studentů I

Skupina A/1: pracovní jazyk angličtina

 • P. ThLic. Marek František Drábek, DiS OPraem: Doprovázení agresorů sexuálního zneužívání dětí, zvláště kněží

 • PhDr. Edita Miriam Mendelová OP: Duchovní obraz křesťana v díle sv. Dorothea z Gazy

 • Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D.: Odpovědnost za vzdálené bližní (antropologické, sociálně-etické a spirituálně-teologické předpoklady tržního hospodářství)


12:00 – 13:00 Oběd

14:00 – 15:30 Krátké příspěvky doktorandů II

Skupina B/1: pracovní jazyk čeština a slovenština

 • Mgr. Jana Beňková: Rodinná komunikácia verzus nové technológie a ich psychologický vplyv na rodinu

 • Mgr.Ľubica Lenartová : Tradičné a religiózne zvyky a obyčaje v súčasnej slovenskej spoločnosti na príklade regiónov Liptov, Orava, Kysuce

 • Mgr.Magdaléna Hovancová: Poňatie cirkvi ako katolíckej v diele Waltera Kaspera

 • Mgr.Bc. Veronika Řeháková SDJ: Matěj Procházka a jeho Otázka dělnická ve světle současné sociální nauky církve


15:30 Káva

16:30 – 18:00 Krátké příspěvky doktorandů III

Skupina B/2: pracovní jazyk slovenština a čeština

 • Mgr. Jana Lukačová: Gréckokatolícka cirkev v Československu v rokoch 1945 – 1989

 • P. Mgr. Jan Maria Hnátek, ThLic.: Analýza specifických rysů spirituality řádu Německých rytířů

 • Mgr. Bc. Marianna Kocáková: Nové náboženské hnutia na Slovensku, ich vplyv a riziká pre spoločnosť

 • P. Mag. theol. Ján Zoričák: Kresťanské výtvarné umenie v diele Dariny Gladišovej a Karla Rechlíka. Vnútorná dynamika kresťanského výtvarného diela


18:00 Večeře

19:30 Mše svatá - Agapé


pátek 11. května

8:00 Snídaně

8:50 Modlitba

9:00 – 10:30 Krátké příspěvky doktorandů IV

Skupina A/2: pracovní jazyk angličtina

 • Mgr. et Mgr. Jiří Dosoudil: Eschatologický význam Ježíšova zmrtvýchvstání

 • Mgr. Hana Benešová FDC: Touha po Bohu v liturgickém slavení


Skupina B/3 pracovní jazyk slovenština a čeština

 • PhDr. Marek Krištof: Pútnické miesta z pohľadu historického, konfesionálneho a spoločenského

 • Mgr. Damián Saraka: Nová evanjelizácia – nová kultúra


11:15 – 12:00 Liturgie v bazilice a modlitba u sarkofágu kardinála Tomáše Špidlíka

12:00 Oběd


Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám