Poskytování informací 2018

Povinně zveřejňované informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:


Informace týkající se univerzity poskytuje Rektorát Univerzity Karlovy. Informace týkající se působnosti orgánů fakulty podle § 24 zákona o vysokých školách poskytují fakulty. Informace týkající se činnosti dalších součástí poskytují tyto součásti. Týká-li se požadovaná informace více fakult nebo dalších součástí, zasílá se příslušná žádost každé dotčené součásti UK.


Žádost o poskytnutí informace týkající se fakulty je možné podat

  • osobně na podatelnu KTF UK

  • písemně na adresu fakulty

  • emailem na adresu

  • prostřednictvím datové schránky: piyj9b4


Poskytování informací upravuje opatření rektora č. 41/2014.


Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

1. Univerzita Karlova obdržela dne 16. 6. 2018 od pana P. R. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Žádost o poskytnutí informace: Zahrnuje absolvování magisterského studia (se získáním titulu Mgr.) ve studijním programu Theologie a studijním oboru Theologie nauky na tamní fakultě v době od počátku září 2007 do konce června 2009, i vzdělání pedagogické, aby úspěšný absolvent Vaší fakulty mohl vykonávat i povolání učitele na základních školách a na středních školách v České republice, zapsaných v registru škol na MŠMT ČR v Praze?


Odpověď ze dne 25. 6. 2018

Absolvování navazujícího magisterského studijního programu Teologie se studijním oborem Teologické nauky v období od počátku září 2007 do konce června 2009, zahrnovalo v souladu s § 14 písm. a) a § 16 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, získání odborné kvalifikace „učitel náboženství“ a „vychovatel“. Znamená to tedy, že úspěšný absolvent mohl vyučovat pouze náboženství na základních a středních školách v České republice zapsaných v registru škol na MŠMT ČR v Praze.


2. Univerzita Karlova obdržela dne 19. 6. 2018 od pana R. M. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o poskytnutí informace: Žádám o zaslání (elektronické) kopie zápisu ze zasedání Vědecké rady KTF UK z ledna roku 2018 a zápisu ze zasedání (případně pouze usnesení) ze zasedání Vědecké rady KTF UK z dubna roku 2018.


Odpověď zde dne 28. 6. 2018

Kopie zápisů ze zasedání Vědecké rady KTF UK elektronicky nerozesíláme. Zápisy a usnesení z proběhlých zasedání a hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK jsou k náhledu na webové stránce KTF UK, přímo na tomto odkaze: https://www.ktf.cuni.cz/KTF-22.html. Omlouváme se, že po určitou dobu nebyly zápisy a usnesení na webové stránce dohledatelné, což zapříčinila úprava příslušných částí webových stránek.
Poslední změna: 29. červen 2018 13:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám