„Prorok evangelický Isaiáš prorokoval…“

Konference o textologických, literárních a teologických otázkách knihy proroka Izaiáše

Místo a čas konání:

7. prosince 2018

Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6

organizátor konference: doc. Jaroslav Brož, Th.D.


Program

9.00 Úvodní slovo

prof. Vojtěch Novotný, Th.D., děkan fakulty


9.05 Recepcia Iz 7,17 v Kumráne. Využitie dvojznačnosti biblického textu

prof. Libor Marek, Sacred Heart Major Seminary, Detroit


9.35 Prezentace publikace Kniha Izajáš. Komentovaný překlad řecké septuagintní verze, přel. Gabriela Vlková a Jana Plátová, Praha: Vyšehrad, 2018

RNDr. Gabriela Vlková, Th.D. – Mgr. Jana Plátová, Ph.D., CMTF UP Olomouc


10.00 Prezentace publikace Kniha proroka Izaiáše. Český katolický překlad, revize překladu, úvod a poznámky, Josef Hřebík a Jaroslav Brož a Pavel Jartym, Praha: Česká biblická společnost, 2018

doc. Josef Hřebík, Th.D., KTF UK Praha, doc. Jaroslav Brož, Th.D., KTF UK Praha, Pavel Jartym


10.30 Přestávka


11.00 Izaiáš a Asýria

prof. Peter Dubovský, Pontificio Istituto Biblico, Roma


11.40 Izaiášovské variácie v Jakubovom liste?

ThLic. Július Pavelčík, Th.D., TF JU České Budějovice


12.00 Přestávka


13.30 Poetické a rétorické prostředky v Izajášově profétii - příklad Iz 5,1-7

prof. Martin Prudký, Th.D., ETF UK Praha


14.00 Almāh a parthenos v Iz 7,14 a Mt 1,23: Případ J. L. Isenbiehl z dnešního pohledu

doc. Jaroslav Brož, Th.D., KTF UK Praha


14.30 Recepce Izajášovy knihy v listě Římanům

doc. Mireia Ryšková, Th.D., KTF UK Praha


15.00 „Jako za midjánských dnů“ – typologický výklad Iz 9,3 u Cornelia a Lapide

ThLic. Tomáš Matějec, Ph.D., KTF UK Praha


15.30 Závěrečné shrnutí a diskuseKonference se koná s podporou projektu Univerzity Karlovy PROGRES Q01 „Teologie jako způsob interpretace historie, tradic a současné společnosti“.


Program konference ke stažení zde.
Poslední změna: 6. listopad 2018 14:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám