Posvátný prostor. Teologie – Umění – DějinyProgram Hlavní přednáška: ZVUK POSVÁTNÉHO PROSTORU


Mezinárodní konference doktorských studijních programů English version


Místo a datum konání:

 • 11. 4. 2019, v budově Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy


Mezinárodní konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia teologie, dějin, dějin umění, literatury, hudby i dalších kulturně historických oborů. Konference si klade za cíl umožnit představení výsledků dosavadního bádání studentů, přinést aktuální a nové poznatky vzniklé na základě přípravy jejich disertačních prací, vzájemně konfrontovat metodické přístupy a tím podpořit jejich vědecké aktivity.

Téma konference bylo záměrně zvoleno tak, aby zaujalo co nejširší okruh doktorandů z humanitních studijních programů a poskytlo dostatek prostoru pro volbu tématu a jeho zpracování. Jednotlivé konferenční příspěvky mohou pojednávat o příbuzných tématech v oblasti teologie, historie, výtvarného umění, kulturní-historie, literatury, hudby apod. Posuzována bude především správnost zvoleného metodického postupu zpracování daného tématu a odborná kvalita jeho řešení. Důraz bude kladen na zveřejnění zcela nových poznatků, oproti kompilativním pracím.

Během konference, stejně jako minulé roky, přivítáme na naší fakultě významného hosta, který přednese hlavní přednášku konference. Srdečně zveme k účasti na celé konferenci, stejně jako speciální přednášku. Téma hlavní přenášky a přesné časy budou zavčas zveřejněny.


Další informace:

 • Jednotlivé konferenční výstupy budou rozděleny podle svého zaměření do několika sekcí.

 • Délka příspěvků je stanovena na 20 minut, dostatečný prostor bude věnován diskuzi k dané problematice. Počet aktivních účastníků konference je omezen rozsahem jednotlivých sekcí.

 • Jednací jazyky: Čeština, angličtina (budou zajištěny překladatelské služby)


Konferenční sborník:

 • Organizátoři po skončení konference vydají sborník příspěvků.

 • Organizační výbor si vyhrazuje právo výběru příspěvků pro publikování v recenzovaném sborníku v rámci odborných posudků vypracovaných nezávislými odborníky na danou problematiku.

 • Jazyky pro publikování v konferenčním sborníku jsou čeština, angličtina, italština, němčina.


Timeline:

 • 16. ledna 2019: přihlášení se na konferenci

 • 31. ledna 2019: vyrozumění o přijetí na konferenci

 • 28. března 2019: odevzdání příspěvků (odevzdání je podmínkou pro aktivní účast na konferenci)

 • 11. dubna 2019: konference


Přihlášení:

 • Zájemci o aktivní účast na konferenci zašlou vyplněný formulář přihlášky na adresu nejpozději do 16. ledna 2019.

 • Vyrozumění o přijetí, či nepřijetí na konferenci bude organizátory odesláno do 31. ledna 2019.

 • Konferenční poplatek 500 Kč / 20 €

 • V případě neúčasti se konferenční poplatek nevrací. Přijatí účastníci musí uhradit konferenční poplatek do 20. 2. 2019


Kontakt a místo konání:

Organizuje Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00,

Česká republika

www.ktf.cuni.cz


Ostatní:

Organizátoři nemohou hradit aktivním účastníkům konference dopravu ani ubytování. Obzvláště zahraničním účastníkům však poskytnou pomoc při zajištění ubytování.


Organizátoři konference:

Doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D., prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

Mgr. Magdalena Nová, DiS., PhDr. Petr Sládeček, Ph.D., Mgr. Elena Babich


Poslední změna: 29. březen 2019 15:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám