Habilitační řízení: Roman Míčka


Jméno habilitanda:

PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D.

Funkce:

Odborný asistent Katedra etiky, psychologie a charitativní práce TF JU

Obor:

Katolická teologie

Zahájení řízení:

24. 3. 2017

Název habilitační práce:

Global governance? Historické, politické a teologické perspektivy světového řádu

Text habilitační práce:

Text habilitační práce

Zasedání vědecké rady:

7. 11. 2018 ve 13:30 v učebně P10

6. 2. 2019 ve 13:00 v učebně P8

Téma habilitační přednášky:

Kritika deformovaného pojetí lidských práv v sociálním učení církve

Habilitační komise:

1. 11. 2018 v 10:30 v učebně P16


Habilitační komise


Předseda:

prof. Pavel Ambros, Th.D.

CMTF UP

Členové:

prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.

UK

prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

FF TU, Trnava

prof. RNDr Ladislav Csontos, PhD.

TF TU, Trnava, Bratislava

doc. Štěpán Holub, Ph.D., Ph.D.

MFF UK


Oponenti


doc. Jindřich Halama, Dr.

ETF UK

posudek

prof. RNDr Ladislav Csontos, PhD.

TF TU, Trnava, Bratislava

posudek

prof. Dr. Miroslav Novák

CEVRO Institut

posudek


Habilitační komise:

1. 11. 2018 v 10:30 v učebně P16 (stavisko habilitační komise)

Zasedání VR s habilitační přednáškou:

7. 11. 2018 ve 13:30 v učebně P10

6. 2. 2019 ve 13:00 v učebně P8


Zpět na seznam habilitačních řízení


Poslední změna: 14. duben 2021 14:49 
Sdílet na: