Jazyk a styl biblického překladu – mezinárodní konference

Bible pražská, první český tisk celé bible, 1488Na KATOLICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY se koná už páté mezinárodní symposium zaměřené na jazyk a styl biblických překladů. Přijďte si v pátek 1. července od 8.30 poslechnout zajímavé referáty a setkat se s odborníky z Česka (KTF a FF UK, ÚJČ AV ČR Praha), Polska (UP a UJ Krakov, UAM Poznaň, UW Varšava, KUL Lublin), Lužice (UL Lipsko) a Slovenska (TU Trnava). Články, které vzešly z posledních dvou setkání v letech 2020 a 2021, si můžete přečíst v časopise Clavibus unitis: (09/02/2022 a 10/02/2021). Příspěvky byla publikovány v Clavibus unitis: 11/2022, č. 2 (Referáty a diskuze bez tlumočení v jazycích českém, polském, hornolužickosrbském a slovenské). program konference ke staženíPODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE

 • 8.30 – 8.50 registrace / rejestracja / registracija / registrácia

 • 8.50 – 9.00 zahájení / otwarcie / wotewrjenje / otvorenie

  prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy


I. předsedající / przewodniczący / předsydowacy / predsedajúci: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.

 • 9.00 – 9.20 Polskie przekłady biblijne i ich językowe związki ze stylistyką wysoką

  prof. dr hab.Stanisław Koziara (Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej, Instytut Filologii Polskiej UP Kraków, PL)

 • 9.20 – 9.40 Jednoduché minulé časy v staročeských žaltářích

  Mgr. Hana Kreisingerová, Ph.D. – Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D. (Oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR Praha)

 • 9.40 – 10.00 Projevy ztráty jotace v Matoušově evangeliu Bible drážďanské

  Mgr. Anastasija Rožkova (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK Praha)

 • 10.00 – 10.20 Staročeský překlad Mk 3,21 v exegetických souvislostech

  ThLic. Cyril Tomáš Matějec, Ph.D. et Ph.D. (Katedra církevních dějin a literární historie KTF UK Praha)

 • 10.20 – 10.40 diskuze / dyskusja / diskusija / diskusia

 • 10.40 – 11.20 slavnostní otevření koutku českých biblických překladů v  knihovně Katolické teologické fakulty UK / uroczystość otwarcia kącika czeskich przekładów biblijnych w Bibliotece Wydziału Teologii Katolickiej UK / swjatočne wotewrjenje kućika čěskich bibliskich přełožkow w knihowni Katolskeje teologiskeje fakulty UK / slávnostné otvorenie kútika českých biblických prekladov v knižnici Katolíckej teologickej fakulty UK

II. předsedající / przewodnicząca / předsydowaca / predsedajúca: Mgr. Hana Kreisingerová, Ph.D.

 • 11.20 – 11.40 Pokus Jaroslava Konopáska o kritické vydání Bible kralické

  PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK Praha)

 • 11.40 – 12.00 Nowy Testament z 1593 i Nowy Testament Biblii z 1599 – dwa warianty leksykalne polskiego przekładu jezuity Jakuba Wujka

  prof. dr hab. Tomasz Lisowski (Zakład Lingwistyki Antropologicznej, Instytut Filologii Polskiej, UAM Poznań, PL)

 • 12.00 – 12.20 Polonizacja tytułów, skrótów biblijnych i żywej paginy, czyli zwieńczenie formalne przekładu Pisma Świętego jako składnik zinstytucjonalizowanej książki religijnej dr hab. Izabela Winiarska-Górska, prof. UW (Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii, Instytut Jezyka Polskiego UW Warszawa, PL)

 • 12.20 – 12.40 diskuze / dyskusja / diskusija / diskusia

 • 12.40 – 14.00 přestávka na oběd / przerwa obiadowa / wobjedowa

  přestawka / prestávka na obed

III. předsedající / przewodniczący / předsydowacy / predsedajúci: prof. dr hab. Tomasz Lisowski

 • 14.00 – 14.20 Překlad biblických/náboženských textů do „moravské slověnščiny“ v zapomenutém tisku z r. 1851

  doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D. (Katedra biblických věd a starých jazyků KTF UK Praha)

 • 14.20 – 14.40 Style przekładu biblijnego na przykładzie śląskich wersji Ewangelii według św. Marka

  dr Artur Czesak (Katedra Teorii Komunikacji, Wydział Polonistyki / Katedra Przekładoznawstwa, Wydział Filologiczny UJ Kraków, PL)

 • 14.40 – 15.00 diskuze / dyskusja / diskusija / diskusia

 • 15.00 – 15.20 přestávka na kávu / przerwa na kawę / kofejowa přestawka / prestávka na kávu

IV. předsedající / przewodniczący / předsydowacy / predsedajúci: doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

 • 15.20 – 15.40 Bibliske mysle w Šwjelowych dźenikach: Zaznawanje woprawdźitosće přez ewangelskeho duchowneho

  doc. dr. habil. Timo Meškank (Institut za sorabistiku, Lipšćanska uniwersita / Universität Leipzig, DE)

 • 15.40 – 16.00 Staroveké emócie v modernom jazyku: niekoľko biblických príkladov

  Mgr. Helena Panczová, PhD. (Katedra biblických a historických vied TF TU Trnava, SK)

 • 16.00 – 16.20 „Jezusa Chrystusa Zbawiennego Pana Nowina Wspaniała wierszem rozgłaszana“ Boguryma Polskiego – uwagi językowo-stylistyczne

  dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL (Katedra Języka Polskiego, Wydział Nauk Humanistycznych KUL Lublin, PL)

 • 16.20 – 16.40 diskuze / dyskusja / diskusija / diskusia

 • 16.40 – 17.30 zakončení / zakończenie / zakónčenje / ukončenie

SOBOTA 2. 7. 2022, 9.00 – 13.00

 • Vycházka s exkurzí na hradiště Levý Hradec, diskuze a konzultace (pouze pro  referující účastníky konference) / Spacer połączony ze zwiedzaniem grodziska Levý Hradec, dyskusja i wymiana opinii (tylko dla referentów) / Wuchodźowanje z ekskursiju na hrodźišćo Levý Hradec, diskusija a konsultacije (jenož za přednošowacych wobdźělnikow konferency) / Vychádzka s exkurziou na hradisko Levý Hradec, diskusia a konzultácie (len pre referujúcich účastníkov konferencie)


Poslední změna: 30. leden 2023 15:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám