(RE)VIZE: Dějiny (nejen) křesťanského umění ve 21. století

Ústav dějin křesťanského umění

Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

zve na

Konferenci u příležitosti 20. výročí založení Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK

(RE)VIZE

DĚJINY (NEJEN) KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ VE 21. STOLETÍ

Místo a datum konání: 24. - 25. listopadu 2023

v budově Karolina

Ovocný trh 560/5, 110 00 Staré Město

PROGRAM JIŽ BRZY
Dvacáté výročí založení Ústavu dějin křesťanského umění nechápeme jako podnět k sebeoslavě, sebepotvrzení a k poklidné rekapitulaci dějin pracoviště i oboru, v níž by absentovaly kontroverze a otázky. Naopak. Nejen dějiny umění, ale i další humanitní obory musí v současnosti opět veřejně objasňovat svůj smysl a společenskou potřebnost. Samo křesťanství pak bývá často považováno za záležitost minulosti a jeho význam pro vznik a formování současné euroamerické civilizace je zpochybňován a relativizován. Jsou za této situace dějiny křesťanského umění reliktem minulosti, nebo dynamickým konceptem, který má oprávnění i pro budoucnost? A lze vůbec ještě umění definovat na základě jeho poměru ke křesťanství, byť by tento vztah byl třeba polemický, nebo vyloženě nepřátelský?


Připravovaná konference se proto hodlá zabývat dějinami křesťanského umění ve vztahu k dnešní době jako něčím, co na jedné straně vychází z antikvovaného výměru křesťanské archeologie, ale na straně druhé může přispět svými metodami k aktuálnímu uměleckohistorickému bádání. Tradiční sakrální umění nepochybně již ve všem nekoresponduje s očekáváními a potřebami společnosti, což ale neznamená, že by musel být vyprázdněn tradiční náboženský obsah. Dochází k posunu a k aktualizaci křesťanské symboliky, nebo naopak k jejímu popření? Jaká je funkce dějin křesťanského umění za situace, kdy řada artefaktů vznikajících pro potřeby křesťanského kultu a církevní reprezentace stojí zcela stranou obecně sdíleného „kánonu“ umění? Má smysl nákladné a problematické budování napodobenin zaniklých, nebo dokonce nikdy neexistujících sakrálních „památek“, jestliže se od počátku ocitají v jiném nežli původním společenském kontextu?


Program konference bude mít na zřeteli mimo jiné následující tematické okruhy:


- dějiny křesťanského umění: geneze, výměr, perspektiva a teoretické ukotvení pojmu;

- dějiny dějin křesťanského umění: osobnosti, problémy, instituce, publikace;

- křesťanská symbolika v současné vizuální kultuře;

- křesťanské umění a křesťanský kýč ve veřejném prostoru 21. století;

- funkce umění v současném teologickém myšlení;

- kultovní objekt v chrámu a v muzeu.Návrhy na konferenční příspěvky obsahující jejich pracovní název a stručnou anotaci (cca 900 znaků) zasílejte do 30. 9. 2023 e-mailem na adresu tereza.panoskova@ktf.cuni.cz


Organizátoři si vyhrazují sestavení konečného programu konference.

Předpokládá se vydání standardní kolektivní monografie.


Poslední změna: 24. červenec 2023 12:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám